Diğer İçeriklerim (332)

TÜRKİYE NÜFUSU

avrupabirliği

COĞRAFYA-10 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-11 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-12 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-9

Türkiye Nüfusu

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
07 02 2008

YER'İN İÇ YAPISI

 

YERKÜRENİN İÇ YAPISI

 

Yerin iç yapısı birbirinden farklı 3 katmandan meydana gelir. Yerkürenin yarıçapı 6371 km dir.

 

                                                    DÜNYA'NIN İÇ YAPISI ŞEKLİ

                       şekil kaynak:http://www.sayisalgrafik.com.tr/deprem/yerkure1.gif

1 - YERKABUĞU : ( LİTOSFER )

 

Yerkürenin en ince ve en hafif tabakasıdır. Kalınlığı okyanus diplerinde ve dağların bulunduğu yerlerde farklıdır. Ortalama kalınlığı 33 – 410 km dır. İki kısma ayrılır.

A–SİAL: Bileşiminde Silisyum ve Alüminyum olduğundan bu adı almıştır. Yoğunluğu 27 – 28 gr/cm3 dür. Hafif ve renkli taşlardan oluşmuştur: Granit, kireçtaşı gibi.

B–SİMA: Bileşiminde Silisyum ve Magnezyum bulunduğundan bu adı almıştır. Yoğunluğu 3 – 3,5 gr/cm3 dür. Ağır ve koyu taşlardan oluşmuştur bunlar Gabro, Diyorit, Bazalt gibi.

                YER KABUĞUNUN ŞEKLİ

          

NOT: Yerkabuğunda derinlere inildikçe sıcaklık her 33 metrede 1 oC artar.

2 – MANTO:

 

Kabuğun hemen altında yer alır. Kalınlığı 40 – 2900  km arasında değişir. Kabuklandığında daha ağırdır. Yoğunluğu 5 – 6 gr/cm3 dür. Yerkürenin yapısının yüzde seksenini oluşturur. Bileşiminde demir, nikel, magnezyum vardır. İç kuvvetlerin kaynağını, manto oluşturur.

http://www.sayisalgrafik.com.tr/deprem/yerkure2.gif

 

3 – ÇEKİRDEK:

 

Yerkabuğunun en iç kısmını oluşturur. Yoğunluğu en fazla olan kattır. Yoğunluğu dış çekirdekte 10 iken, iç çekirdekte 13,6 gr/cm3 dür. Dış çekirdekte demir ve nikel karışımı magma erimiş halde iken, iç çekirdekte yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle kristal haldedir.

                   JEOLOJİK ZAMANLAR

 Jeolojik zamanlar belirlenirken fosiller ve tortul tabakalar esas alınır.

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/jeolojik/tablo.jpg

      1- İLKEL ZAMAN (PREKAMBRİYEN) :

 2-BİRİNCİ ZAMAN (PALEOZOİK) :

3-İKİNCİ ZAMAN (NESEZOİK) :

4-ÜÇÜNCÜ ZAMAN (NEOZOİK) :

5-DÖRDÜNCÜ ZAMAN (ANTROPOZOİK) :

Bu dönem ikiye ayrılır:

BUZUL ÇAĞI:

BUZUL ÇAĞI SONRASI:

    

 

mehmet bekil

3217
0
0
Yorum Yaz