10 11 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI(SAYFA 70)

 Kitabınızdaki atlasları,Türkiye Fiziki haritası ,Türkiye karayolları ve demir yolları haritası ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.     http://www.cografyakulubu.com/image/harita/turkiye/09yuzeysekilleri.jpgHaritaya dikkat edilirse dağlar doğu batı yönünde uzanıyor ve bu nedenle kuzey güney yönlü ulaşım çeşitli geçitlerden yapılabiliyor yada maliyeti yüksek oluyor.Haritanın büyük hali için tıklayınız SORU-1-Türkiye kara ve demir yolu hatlarının uzanış doğrultuları ve dağların uzanış yönleri arasında nasıl bir bağlantı vardır açıklayınız. Ülkemizde Kuzey Anadolu  Dağları ve Toroslar  Doğu  Anadolu’nun yüksek engebeli dağlık arazi yapısı kara ve demir yolu ulaşımını zorlaştıran coğrafi faktörlerdendir. Kara ve demir yollarımız genel olarak dağ sıralarının uzanışına uygun bir coğrafi dağılış gösterir.Özellikle dağların doğu batı doğrultusunda birbirine paralel olarak uzanması güney kuzey yönlü yolların yapılmasını güçleştirmiştir.Bundan dolayı da genelde dağların uzanış yönü olan doğu batı doğrultusunda gelişme göstermiştir.  TÜRKİYE DEMİR YOLLARI HARİTASIHaritanın  büyük hali için tıklayınızSORU-2-Hakkari,Muğla,Artvin şehirlerinde demir yolları ağının bulunmamasının nedenlerini açıklayınız. Bu bölgelerin son derece dağlık bir arazi yapısına sahip  olması demir yolu ulaşımını zorlaştıran maliyeti arttıran etkenler olarak karşımıza çıkar.   SORU-3-Konya ve Rize çevresinde yapılacak 1 km lik kara yolunun maliyeti daha fazla olur nedenini açıklayınız. Konya arazi yapısı olarak düz bir yapıya sahipken bu kara yolu ulaşımında maliyeti  düşürür.Rize ise son derece engebeli bir yapıya sahiptir bu nedenle bu... Devamı

08 11 2008

TÜRKİYE COĞRAFİ BÖLGELERİNİN TESPİTİ

1941 Coğrafya Kongresi, Bölgelerin oluşturulma kriterleri, 7 bölgenin sınırları neye göre belirlenmiştir (Bölge bölge açıklanacak)Yurdumuzun farklı bölgesel özelliklere sahip olduğu eskiden beri biliniyordu. Fakat ayrılan bölgelerin sayıları, alanları, sınırları ve adları yazarlara göre değişiyor ve bu durum özellikle öğretimde kargaşaya yol açıyordu. Bu karışıklığa son vermek için konu, Türk Coğrafya Kurumunun 1941 yılında toplanan birinci kongresinde ele alındı. O dönemin tanınmış coğrafyacıları, bölgelerin özelliğini belirleyen bütün faktörleri dikkate alarak bir rapor hazırladılar. Bu rapor uzun uzun tartışılarak sonuçta yurdumuzun yedi coğrafî bölgeye ayrılması kararlaştırıldı. Bu bölgelere de konumlarına göre Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri adı verildi. Bölge haritasına dikkat edilirse coğrafî bölgelerimizin ayırımında daha çok denize göre konum, yüzey şekilleri ve iklim gibi tabiî şartlara dayanıldığı sonucuna varılır. Bu şartların bitki topluluklarını, ulaşımı, yerleşmeleri ve ekonomik özellikleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği düşünülürse bölge ayırımında uygulanan bu yöntemin uygun olduğu anlaşılır. Nitekim bu ilişkiler nedeniyle Türkiye'nin yüzey şekilleri ve iklim bakımından farklı bölgelerini gösteren haritalar ile bölge haritası arasında ana çizgileriyle büyük benzerlik vardır. Alan bakımından bölgelerimizin en büyüğü Doğu Anadolu, en küçüğü Güneydoğu Anadolu'dur. En kalabalık bölgemiz ise Marmara Bölgesi'dir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, nüfusu az olan iki bölgemizdir. Demek ki nüfusumuzun dağılışı, bölgelerin yüz ölç&... Devamı

08 11 2008

LİSE-3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SAYFA 67-68)

  SORU-1-Dağıtım üretim ve tüketimi nasıl etkiler açıklayınız. Ürünlerin dağıtımı önemli bir etkendir. Üretilen mal hızlı  bir şekilde geniş pazarlara aktarılabilmesi o ürüne olan ihtiyacı arttırır buda üretimi destekler.Bozulmadan hızlı bir şekilde geniş pazar payı olan bölgelerine aktarılması da tüketimi arttırır. SORU-2-Doğal kaynak ve ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır. Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler bu kaynaklardan etkin bir şekilde faydalanma yoluna giderler. Bu kaynaklardan faydalanmak için yapılan yatırımlar tesisler sonucu işlenen ürünlerden elde edilen gelir o ülke ekonomisinin temel taşını oluşturur. Yeterli sermaye ve teknolojiye sahip olmayan ülkeler bu kaynaklarını daha ucuz fiyata dış ülkelere işlenmeden satmak zorunda kalır. SORU-3-Medyanın bir ürünü tüketiciye sunmasındaki etkisini söyleyiniz. Medya bir ürünün pazarlanmasında geniş kitlelere aktarılmasında insanların bu ürüne yönlendirilmesinde çok etkili bir rol oynayarak o ürünün daha fazla tüketilmesinin önünü açar. Daha geniş kitlelere ulaşmak tüketimi destekler. SORU-4-Üretim tüketim dağıtım arasındaki ilişkiyi bir örnekle açıklayınız. Üretilen tarımsal bir ürün örnek süt işlenmek için tesislere oradan işlendikten sonra dağıtım aşaması sonucu tüketiciye ulaşarak sofralarımıza gelir.Yada petrol üretilmesi boru hatları ,tanker vb işlenecek tesislere aktarılması oradan işlendikten sonra tekrar dağıtım sistemi ve tüketiciye ulaşarak bu etkileşim tamamlanır. SORU-5-İklimin üretim ,dağıtım tüketim üzerine etkisini örnekle açıklayınız. İklim şartlarının uygun olması tarımsal üretimi olumlu etkiler. Örnek Marmara ... Devamı

08 11 2008

LİSE-4 GİRİŞ SORULARI VE ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 66)yeni

  SORU-1-Ulaşım sistemleri deyince aklınıza neler geliyor.   Bir yerden başka bir yere ulaşmak ya da ticaret faaliyetleri gerçekleştirmek amaçlı kullanılan sistemler gelir. Kara, deniz, demir, hava yolu ulaşım sistemleri gelir.   SORU-2-Ülkemizde en gelişmiş ulaşım sistemi hangisidir. Nedenlerini söyleyiniz.   En gelişmiş kara yolu ulaşım sistemidir.1923-1950 yılları arasında demir yolları ağırlık kazanmış 1950 den sonra ise kara yolu demir yollarına ağırlık kazanmaya başlamıştır.Ülkemizde bu yıllarda başlayan otomotiv montaj sanayi kara yolu gelişimini desteklemiş demir yolu geri planda kalmıştır.Türkiye’nin konum özellikleri de devreye girmiş uluslar arası taşımacılık projeleri planlanmış bu planlamalar kara yolu taşımacılığını desteklemiştir.Bu sektörde ciddi bir rant payı ve çalışan sayısı oluşmuş o gün bugün kara yolu gelişimi hep önde olmuş diğer ulaşım sistemleri istenen boyutta gelişememiştir.   SORU-3-Yaşadığınız bölgede hangi ulaşım sistemi yada sistemleri gelişme göstermiştir. Nedenlerini belirtiniz.   Yaşadığımız bölge İç Anadolu bölgesidir.Bu bölge kara yolu ve demir yolu taşımacılığına elverişli olmasına rağmen ağırlık kara yolu gelişiminde olmuştur.Yukarıda belirttiğimiz sebepler den dolayı yük ve yolcu taşımacılığında kara yolu ön plana çıkmıştır.Genel olarak engebeli arazi yapısı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde tren yolu taşımacılığını olumsuz etkilemiş çok gelişmiş yollar olmasa da kara yolu tercih edilmiştir.   SORU-4-Ulaşım sistemlerinin ortaya çıkış sebeblerini tartışınız.   Bir ülkenin hem kendi sınırları içinde hem de sınırları dışında  bağlantısını sağlayan en önemli hizmet sektörü ulaşımdır.Üretim merkezleri ile tüketim merkezleri arasınd... Devamı

08 11 2008

LİSE-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SAYFA 64-65)eski kitap

  SORU-1-Ülkemizde niçin coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir?     Türkiye coğrafyasını daha iyi öğrenmek ve öğretmek Yabancı bölge isimlerini Türkçeleştirmek Tarihi ayrıma dayalı olan bölge sınırlarını coğrafi özellikleri dikkate alarak yeniden düzenlemek Bölge özelliklerini daha iyi analiz ederek ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak Bölge ayırımında uluslararası coğrafi standartlardan yararlanmak ve günün şartlarına uygun hâle getirmek Farklı kriterlere göre oluşturulmuş ve karışıklığa yol açan bölge ayrımını ortadan kaldırmak Yönetim işlerini kolaylaştırmak ve sorunların daha çabuk çözülmesini sağlamak amacıyla coğrafi bölge ayrımına gidilmiştir.     SORU-2-Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşunu hazırlayan şartlar nelerdir?     Dünya coğrafyasında ülkemizin sahip olduğu coğrafi özellikleri en iyi şekilde tespit etmek bunlarla ilgili stratejik kararların alınmasında yardımcı olmak, mevcut zenginliklerimizin yeni kuşaklara aktarılması korunması ve geliştirilmesi amacıyla eksikliği hissedildi. Türkiye’de coğrafyanın ve diğer bilimlerin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak.   SORU-3-Türkiye bölgeler haritası ile Türkiye fiziki haritası arasında ne gibi benzerlikler bulunmaktadır?   Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin oluşturulmasında denize paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları ve Toros dağları benzer bir noktadır.   Marmara bölgesinde ise yükselti az ve yer şekilleri son derece sadedir ve bu bölgelerimiz harita da yeşil renk ile ayırt edilebilmektedir.   Ege bölgesinde ise kıyıya paralel uzanan dağlar ve bu dağların arasında çöküntü ovaları yer almaktadır. ... Devamı

01 11 2008

LİSE–3 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 60)

Kitabınızdaki şekillerde petrolün üretim dağıtım ve tüketim faaliyetleri gösterilmiştir.    SORU–1-Petrolün üretimden tüketime kadar geçirdiği aşamaları fotoğraflardan hareketle anlatınız.İlk resimde petrolün ham petrol olarak çıkartılması boru hatlarıyla ya da boru hatları sonrası deniz yolu tankerlerle ya başka bir boru hattına ya da rafineliye taşınmasını burada işlendikten sonra kara yolu ulaşımı ile tüketim amaçlı benzin istasyonlarına oradan da arabalarda kullanılarak tüketim faaliyetinin gerçekleşmesi anlatılmıştır. Petrol taşımacılığında sıvı özellik göstermesinden dolayı boru hatları ve çok yüksek miktarda petrol yükleyebileceğiniz tankerler kullanılır.Soru -2-Kömür ile petrolün dağıtımını, üretim ve tüketimini temel olarak karşılaştırınız. Kömür üretiminde kömür ocakları sonrası gerek karayolu, gerek demir yolu, gerekse deniz yolu kullanılarak mevcut kullanım alanlarına aktarılır. Kömür daha çok demir çelik endüstrisi, elektrik üretimi ve yakacak olarak tüketilir. Katı bir kaynak olduğundan demir yolu taşımacılığı her zaman için tercih edilir ve avantajlıdır. Özellikle demir üretiminde kömür bölgeye götürülmektense demir bölgeye getirilerek işlenir ancak her tesis için bu özellik geçerli değildir. Termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır. Evlerimizde yakıt olarak kullanımında yakın merkezler için kara yolu tercih edilir. Kullanım yoğunluğu petrol kadar çeşitli değildir. Taşıma özellikleri petrole oranla farklıdır. Petrolün üretim ve dağıtım faaliyetleri yukarıda anlatılmıştır. Tüketim olarak kömüre oranla daha gereklilik sahibidir. Kullanım alanı daha çeşitlidir. Boru hattı taşımacılığı bir avantajdır.&nbs... Devamı

01 11 2008

LİSE–3.SINIFLAR ETKİNLİK (SAYFA 56)

ETKİNLİK 1 Kitabınızda verilen örnek metinden yola çıkarak sizlerde aşağıdaki cümlelerden faydalanarak kitabınızdaki gibi örnek metinler oluşturunuz. Yaşadığım yer önemli yollar üzerinde bulunmaktadır. Sanayi faaliyetleri yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Nüfus ve özellikleri üretim dağıtım ve tüketim faaliyetlerinde etkilidir. Milyonlarca insanın faaliyetlerini sürdürdüğü bir özellik taşımaktadır.  ETKİNLİK 2 Yine bu etkinlik çalışmasında da kitabınızda verilen kavramları anlamlı metin haline dönüştürünüz. Bir kaç tanesine örnek veriyorum kalanını sizin yapmanızı istiyorum; Teknolojik gelişmeler bir bölgede üretim tüketim ve dağıtım hizmetlerini olumlu etkiler. Hele de bu imkânlar reklam faaliyetleri ile birleşirse özellikle tüketim faaliyetleri artar; Sermaye birikimi fazla olan bölgeler üretim faaliyetlerinde öncü tesislere sahip olur. Bu tür alanlarda iletişim hizmetlerindeki gelişmeler özellikle dağıtım faaliyetlerinde olumlu bir etkendir;  ETKİNLİK 3 Kitabınızda verilen panoda üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerine etki eden beşerî olaylar ve özellikleri harfler konularak verilmiştir. Bu harfleri örnekteki gibi ven şemasında uygun yerlere yerleştiriniz. 1-Soğuk hava depolarının yapılması üretilen malların korunması ve dağıtımı esnasında daha fazla dayanmasını sağlayarak etkili olur. Örnek balıkçı teknelerine soğuk depoların yapılması üretim miktarını etkilemiştir.ÜRETİM-DAĞITIM 2-İletişim hizmetlerinin gelişmesi dağıtım faaliyetleri arasındaki irtibatı sağlayarak daha sağlıklı olmasını sağlar bu olanakların gelişmesi de mevcut tüketimi arttırır.DAĞITIM-TÜKETİM 3-Yeni ulaşım yollarının yapılması ve ulaşımın çeşitlenmesi üretilen malın dah... Devamı

01 11 2008

LİSE 3. SINIFLAR ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 54)

 Pamuk bitkisinin üretim aşamasından tüketimine kadar geçen sürede etkili olan beşeri unsurları yazınız. Bir önceki sayfadan yararlanarak bu soruyu cevaplamamız gerekirse üretiminde etkili olan beşeri faktörler pamuk ekimi yapılabilecek gerek teknolojik imkânların gerekse üretimden olgunlaşma dönemine kadar gerekli sulama ihtiyacının karşılanabilmesi bunları oluşturabilecek bir sermaye gereklidir. O bölgede ya da çevre bölgelerde pamuk için uygun sanayi tesislerinin varlığı, üretilen pamuğun hızlı bir şekilde dağıtıma aktarılması için uygun teknolojik gelişmeler pamuğun hem üretim miktarını hem pazara ulaşma kalitesini etkiler. Yine dağıtım aşamasında üretim bölgesinin uygun ulaşım koşullarına sahip olması, modern pazarlama yöntemlerine uygun pazarlanması dağıtım faaliyetlerini etkiler. Yine pamuk için oluşturulan pazar yapısının çeşitli olması kullanıldığı sektörlerin bolluğu, Kullanıldığı sektörlerde yapılabilecek yoğun reklam tanıtım faaliyetleri, bölgenin genel gelir düzeyi, üretilen ürünün kalitesi ve insanlar için temel ihtiyaç gurubuna girip girmemesi, üretilen ürünlerin fiyat sınıflandırması tüketilen pamuk üzerinde etkilidir. Özetle pamuk için üretim tüketim dağıtım faaliyetlerinde tarladan toplanıp işlenmesinde uygun koşulların varlığı dağıtımında ki maliyet ve ulaşım avantajları tüketimine yönelik üretilen ürün çeşitliliği, Pazar potansiyeli, temel ihtiyaç sınıflandırmasındaki sıralaması etkili olan beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar;  ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 55) Aşağıdaki kavramları kullanarak beşeri faaliyetler ve ekonomi çerçevesinde uygun cümleler oluşturunuz. Reklam faaliyetleri tüketimi arttırmada ... Devamı

01 11 2008

LİSE 3. SINIFLAR ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 53)

Kitabınızdaki panoda üretim, dağıtım ve tüketim unsurlarını etkileyen beşerî faktörler verilerek bunlardan ulaşımın etkisi açıklanmıştır.Siz de diğer faktörlerin üretim, dağıtım ve tüketimi nasıl etkilediğini söyleyiniz. Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim sürecine etkisi Üretimi Etkileyen Beşeri Faktörler: 1.SERMAYE2.İŞ GÜCÜ3.TARIMSAL FAALİYETLER4.TEKNOLOJİK GELİŞMELER5.SANAYİNİN ETKİSİ6.HAM MADDENİN ETKİSİ Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler: 1.ULAŞIM2.MODERN PAZARLAMA TEKNİKLERİ3.İLETİŞİM4.İNSAN KAYNAKLARI5.YERLEŞİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler: 1.TEMEL İHTİYAÇLAR2.TANITIM, REKLAM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI3.GELİR DÜZEYİ4.MODA5.TEKNOLOJİK GELİŞMELER Şimdi bunları tek tek açıklamaya çalışalım; Üretimi etkileyen beşeri faktörler Sermaye güç demektir. Üretim yapabilmek için sermayeye sahip olmak gerekir çünkü üretim yapılacak fabrikaların açılabilmesi belirli bir maddi güç gerektirir. Sermaye yine tarımsal üretim de çiftçi için tohum, traktör, gübre ve diğer masraflar için gereklidir. İş gücü üretim için son derece önemlidir. Üretim faaliyetlerinde gerek vasıfsız gerekse nitelikli işgücü olmalıdır. Teknolojik imkânlar iyi olsa bile iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulur. Yapılacak faaliyetler için nitelikli iş gücü özellikle ön plana çıkar. Bölgenin nüfus özellikleri iş gücü üzerinde etkilidir. Gelişmiş Ülkeler iş gücü sıkıntısı çeker gelişmekte olan ülkelerde bu sorun çok fazla yoktur geri kalmış ülkelerde ise iş gücü fazlalığı yani işsizlik söz konusudur.&... Devamı

01 11 2008

LİSE–3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SÜT ÜRETİMİ) (SAYFA 52)

 Sütün üretim aşamasındaki serüveni kitabınızdaki kavram haritasında gösterilmiştir. Sütün işlenip fabrikadan çıkışından soframıza gelene kadar dağıtım ve tüketim aşamalarında etkili olan doğal faktörleri ve nasıl etkili olduklarını söyleyiniz.           Sütün üretim aşamasından soframıza gelene kadar etkili olan doğal faktörler içerisinde özellikle iklim şartları hayvancılık yapılan bölgeyi o bölgedeki çayır yetişmesini direk etkiler buda üretim miktarı üzerinde etkili olur. Yaz yağışının olduğu alanlarda gür otlaklar yetişeceğinden verim artar maliyet azalır. Aksi takdirde hayvanları hazır yemle beslemek zorunda kalırsınız buda maliyeti arttırır. Olumsuz iklim koşulları ulaşımı olumsuz etkileyerek ulaşım maliyetlerini arttırır. Süt ürünlerinin bozulmaması için soğutmalı kamyonlarla taşınması gerekir bu durum dağıtım maliyetlerini arttırır.  İklim şartları insanların tüketim alışkanlıkları üzerinde de etkili olur Yine üretim yapılan bölgedeki yer şekilleri ulaşım üzerinde ve beraberinde dağıtım üzerinde etkili rol oynar.Uygun ulaşım koşulları maliyeti düşürür.Kışın kapanan yollar dağıtımı olumsuz etkiler.Yine dağlık ve engebeli arazi ulaşımda zorluklara oluşturacağı için fabrika yeri olarak seçilmez buda süt ile fabrika arasındaki mesafeyi arttırır beraberinde sütün taşınması sonucu maliyet artar.   kaynak cografyalise.blogcu... Devamı

01 11 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 50)

 Mal ve hizmetlerin sağlanmasıdır.ÜRETİMMal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşmasıdır.DAĞITIMMal ve hizmetlerin kullanımıdır.TÜKETİM  Kitabınızdaki kavram haritasını inceleyerek doğal unsurların üretim, tüketim, dağıtım faaliyetleri üzerine etkisinin nasıl olduğunu değerlendiriniz. Üretim tüketim dağıtım etkinlikleri birçok faktörden etkilenir. Bunlar sanayi tesisi için yer seçimi, su, iklim ve yer şekilleridir.Ham maddenin bozulabilir olduğu yerlerde tesisler genellikle ham madde kaynağına yakındır veya kolay ulaşabilecek bir yerdedir. Örneğin, konserve tesisleri çoğu kez meyve ve sebze yetiştirilen bölgelerde kurulur. Üretim etkisi Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Kâğıt ve demir-çelik sanayisi ile termik ve nükleer santraller gibi tesislerde de su büyük önem taşır. (üretime etkisi)  Su büyük önem taşır bu noktada suyun varlığı miktarı ya da yokluğu kurulacak tesis üzerinde etki oluşturarak üretim ve beraberinde üretilecek ürünün dağıtım ve tüketimine etkide bulunur. İklim, bazı sanayi kollarının yer seçiminde dolaylı etkiye sahiptir. Ham madde olarak tarımsal ürünlerin kullanıldığı tesisler, iklim koşullarının bu maddeleri etkilemesi nedeniyle dolaylı yoldan etkilenir. Bazı tesisler üzerinde ise doğrudan etkiye sahiptir. Uçak sanayi üzerine etkisi doğrudandır.  Gemi tezgâhları da iklimden doğrudan etkilenir. Şiddetli soğuklarda gemi inşa faaliyetlerinin durması, yazın sıcakta demir-çelik aksamının ısınması çalışma koşullarını güçleştirir. (üretime etkisi) İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Şiddetli sıcaklar, verimi düşürürken şiddetli soğuklar ısıtma sorunu nedeniyle maliyeti arttırır.&nb... Devamı

01 11 2008

LİSE-3 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA 47)

SORU-1- Çin'de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır? Nüfusu azaltmaya yönelik bir politika izlenmektedir. Katı bir sınırlama ile her ailenin en fazla bir çocuk sahibi olması istenmektedir. SORU–2- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir? Doğumlar, Ölümler, Göçler, Sınır değişiklikleri SORU–3- Bir ülkede genç nüfusun artması sizce avantaj mıdır? Açıklayınız. Genç nüfus bir ülke için avantajdır çükü nüfus dinamizm kazanır, ülkenin atılım gücü artar, ülke kaynakları daha iyi değerlendirilir, iş gücü ihtiyacı kolay karşılanır vs. SORU–4- Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler nelerdir?İdari ve Dini Fonksiyonudur.Roma, Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar boyu sürdürdüğünden olsa gerek "Dünyanın başkenti" unvanına layık görülmüştür. Roma, Katoliklerin dinî merkezi olan Vatikan'ı içine aldığından çift başkent rolüne de sahiptir.  SORU-5- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Olumlu: Nüfus politikaları başarılı olursa nüfustan kaynaklanan sorunlar çözülür.Olumsuz; Nüfus artış değeri kontrolden çıkabilir örneğin nüfus artış hızı azaltılırken gereğinden fazla azalabilir. Nüfusun cinsiyet dengesi bozulabilir SORU–6- New York şehrinin dünya çapında öneme sahip olmasında hangi özellikleri etkili olmuştur? ABD'nin ve Dünya’nın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanması, ticaret ve sanayinin olduğu kadar eğitim ve kültür faaliyetlerinin de yoğunlaştığı bir yerleşim merkezi o... Devamı

31 10 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI(SAYFA 46)

 Etkinlik-1SORU-1-Aşağıdaki dünya haritası üzerinde verilen şehirleri sembollere uygun olarak işaretleyiniz. New York-Küresel etki gösterir.Londra-Küresel etki gösterirKudüs-Küresel etki gösterirAmsterdam-Küresel etki gösterirKütahya-Yerel etki gösterirYeni Delhi-Bölgesel etki gösterirMilano-Küresel etki gösterirNairobi-Bölgesel etki gösterirHong Kong-Küresel etki gösterir SORU-2-İşaretlediğiniz şehirlerin etkilerinin neler olduğunu sınıfta tartışınız. New York  dünya finans merkezi özelliği gösterir beraberinde  ekonomi ve ticaretin merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en  kalabalık şehirlerinden biridir.  Londra  ekonomi ve ticaretin bir diğer merkezidir ve liman şehri olup dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir.  Amsterdam, Hollanda’nın başkenti olmasının yanında önemli bir liman şehri ve Ticaretin bir başka küresel merkezidir. Ayrıca siyasi platformda birçok uluslar arası kuruluşun merkezidir. Milano  İtalya’nın sanayi ve ticaret başkentidir. Beraberinde kültürel fonksiyonlar ve ekonomik fonksiyonlardan ticaret ön plandadır.  Kütahya’da sanayi, tarım ve ticaret gelişmiştir ve etki alanı yereldir. Kudüs 3 din için de kutsal olan bir merkezdir. Nairobi Kenya’nın başkentidir. Yeni Delhi, Hindistan’ın başkentidir. Bölgenin ekonomi ve yerleşme merkezidir. Hong Kong, Asya-Pasifik bölgesindeki önemli finans, ticaret ve ulaşım merkezi konumundadır. Etkinlik-2 SORU-1-Aşağıdaki tabloda Hamburg şehrinin bulunduğu ülke, etki alanı ve etkin Fonksiyonu verilmiştir. Siz de diğer şehirlerin bulunduğu ülkeyi, etki alanını ve fonksiyonunu tespit ediniz (Bazı şehirler birden fazla fonksiyonu ile ön plana çıkabilir).  Şehirler&Uu... Devamı

31 10 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 38)

Kitabınızdaki haritadan grafikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.SORU–1-Şehirleşme en hızlı hangi dönemde gerçekleşmiştir?Biraz eskiye gidersek  1848 sanayi sanayi inkılâbı ile başlangıç gösteriyor. Sonrasında  ise 1950–1960 dan sonra ağırlık kazanıyor. Haritaya bakıldığında özellikle yeşil noktaların ağırlık kazandığı görülmektedir. Buda bize şehirleşmenin beraberinde nüfus artışını da getirdiğinden 10 milyon üstü şehirlerde artış görülmektedir. Yaklaşık olarak 1990 sonrası 2000 li yıllarda şehirleşme hız kazanmıştır. SORU–2-Şehirlerin hızlı gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur.”Coğrafi konum özellikleri, ulaşım, sanayi faaliyetlerinin gelişme göstermesi bu süreci hızlandırmıştır. SORU–3- 2030 yılında şehirlerin nüfus gelişimi hakkında neler söyleyebilirsiniz. Şehirleşmeye bağlı sanayi devrimiyle başlayan süreç  1950–1960 lı yıllar sonrasında  2000 li yıllarda gelişimini devam ettirmektedir. Bu süreç 2030 lu yıllarda da mevcut teknolojik ve bilimsel gelişmeler  hızlı şehirleşme, şehirlerdeki yaşam standartlarının çekiciliği ile başlayan göç hareketi ve nüfus artışı bu  yıllarda da artış göstererek devam edecektir. SORU–4-Haritada nüfusu 10 milyonu aşan şehirlerin ağırlıklı olarak  güneydoğu Asya da yoğunluk kazanmasının sebebi nedir. Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yasama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır.Güney  Doğu Asya Muson Asyası: Asya kıtasının güney ve güneydoğusundaki ülkeleri kapsayan bu bölgede, bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır. Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan Çin Halk Cumhuri... Devamı

29 10 2008

12. SINIFLAR ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 62)

  Aşağıdaki haritada coğrafi bölge ve bölümlerimiz gösterilerek bazı bölge sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler verilmiştir. SORU-1-Ön bilgilerinizden faydalanarak diğer bölgelerin ayırımında hangi özelliklerin etkili olduğunu uygun kutucuklara yazınız  Marmara Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:Ortalama yükseltisinin az olması Ova ve platoların geniş yer kaplaması,İklim çeşitliliğinin görülmesiSanayi, ticaret ve ulaşımın çok gelişmiş olması,Nüfusun ve  nüfus yoğunluğunu fazla olmasıGeçiş bölgesi olması Ege Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:Dağların kıyıya dik olarak uzanması ve aralarında çöküntü ovalarının yer almasıDeniz etkisinin iç kesimlere doğru sokulabilmesiKıyıların çok girintili çıkıntılı olmasıNüfusun kıyı kesiminde yoğunlaşmasıHorst ve graben sisteminin yaygın olmasıKıyıda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklimin görülmesiEge ovalarının verimli olması nedeniyle bu ovalarda tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olması İç Anadolu Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:Etrafının yüksek dağlarla çevrili olmasıYıllık yağış miktarının düşük olmasıOva ve platoların geniş yer kaplamasıKarasal iklimin etkili olmasıBozkır bitki örtüsünün hâkim olmasıBuğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön planda olmasıKüçükbaş hayvancılığın yaygın olması  Akdeniz Bölgesi sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan kriterler:Dağların kıyıya paralel uzanmasıDağların kıyıya çok yakın bir yerden başladığı için kıyı ovalarının dar olması,Akdeniz ikliminin ve maki bitki örtüsünün hâkim olması,Özellikle deniz turizm faaliyetlerin... Devamı