28 12 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 79)yeni

Bazı şehirler gelişimlerini büyük ölçüde kara yollarının kavşak noktasında bulunmalarına borçludurlar. Ülkemizde Afyon ve Aksaray bu şehirlere örnek verilebilir. SORU–1-Türkiye kara yolları haritasından faydalanarak bu şehirler üzerinden geçen kara ve demir yollarını tespit ediniz.          Verilen haritalar incelendiğinde özellikle Afyon demir yolları bölgesi olarak 7. bölgenin merkezini oluşturmaktadır. Gerek İzmir üzerinden doğuya giden demir yolu hattı gerekse İstanbul üzerinden Adana güzergâhına giden demir yolu hattı bu noktadan geçmektedir.          Dört yönden gelen demiryollarının birleştiği kavşakta, bir merkez durumunda olan Afyonkarahisar, ulaşım açısından büyük önem taşır. Bu demiryollarından biri Konya üzerinden Adana’ya, dolayısıyla Akdeniz’e ulaşır. Bir diğeri Kütahya üzerinden İç Anadolu ve Marmara’ya gider. Batıya yönelik iki hattan ilki Uşak, Manisa’dan İzmir’in Basmahane garına varırken, ikincisi Aydın’a uğrayıp, İzmir Alsancak istasyonuna girer.          Bursa`dan 289, Zonguldak’tan 525 ve Rize’den 1116 Km. uzaklıkta bulunan Afyonkarahisar, karayolu bakımından da önemli bir konuma sahiptir. İç Anadolu, Akdeniz, Marmara ve Ege gibi, yurdun çeşitli yönlerinden gelen karayollarının birleştiği bir nokta görünümündedir. İller arasındaki karayolları, asfalt kaplı yollardandır. Öte yandan düzgün bir havaalanına sahip olup, havadan ulaşıma da açıktır. Aksaray ise daha çok karayolu geçiş noktası olarak  E 90 karayolunun güzergahı üzerinde yer almaktadır. Demir yolu bölgede güzergâhı yok... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 78)yeni

  Ulaşım maliyetinin ürün fiyatına etkisini yaşadığınız yerdeki sanayi ve ticaret odası kuruluşlarından yardım alarak araştırınız.   SORU–1-Yaşadığınız yerleşim birimine hangi bölgelerden hangi ürünler gelmektedir. Yaşadığınız bölgeden hangi bölgelere ne gibi ürünler gönderilmektedir.   Genel olarak düşünüldüğünde yaşadığınız bölgenin iklim yer şekilleri ekonomik faaliyetlerini değerlendirerek cevap vermeniz gereken bir soru, bölgenizde gelişen sanayi kollarını tarımsal faaliyetleri düşünerek yapılan tarımsal üretimin fazlası mevcutsa başka bölgelere gönderilecektir. Yine gelişen sanayi kolları ile ilgilide bölgede yeteri kadar hammadde yoksa dışarıdan bölgeye gelecektir.   Kayseri için düşünürsek dışarıdan daha çok tarımsal ürün olarak sebze ağırlıklı karasal iklimde yetişmeyen ürünler alır dışarıya tarımsal üretim olarak tahıl gurubu ve şeker pancarını işleyerek satar. Sanayi faaliyetleri olarak mobilya sanayi çok gelişmiştir dışarıdan bu sanayi kolu için hammadde alırken dışarıya mobilya ev tekstil ürünleri gönderir.       SORU–2-Ulaşım çeşitlerinin ürünlerin maliyetlerine etkisi nedir.   Ulaşım sistemleri ne kadar kolay ve ekonomik koşullarda gerçekleşirse maliyeti arttırmayacağı için fiyatları olumlu etkiler. Ancak ulaşım faaliyetlerinde karşımıza çıkan sorunlar (yer şekilleri, iklim, mesafe ) ne kadar olumsuzluk gösterirse bu üreticiyi olumsuz etkileyerek fiyatları arttıracaktır. İmkânlar dâhilinde deniz ve demir yolu kullanımı tek seferde fazla ürün aktarımı sağlayacağı için maliyetin düşük olmasına olumlu etkide bulunur. Yine Petrol taşımacılığında boru hattı proj... Devamı

07 12 2008

Türkiye'de nüfusu azalan ve artan iller

Türkiye'de nüfusu azalan ve artan iller Türkiye'de nüfusu azalan ve artan iller Son iki nüfus sayımının sonuçları karşılaştırıldığında nüfusu azalan illerin artan illerden fazla olduğu ortaya çıktı. 2007 yılı sonuçlarına göre, 37 ilin nüfusu arttı, 44 ilin nüfusu azaldı.  AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, nüfusu en çok artan il 2 milyon 555 bin kişi ile İstanbul oldu. Nüfusu 10 milyon 18 bin 735'den 12 milyon 573 bin 836'ya çıkan İstanbul'u Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep izledi. Ankara'nın nüfusu 2000 yılındaki nüfus sayım sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 4 milyon 4 bin 860 kişiden 4 milyon 466 bin 756 kişiye çıktı. İzmir'in nüfusu 3 milyon 370 bin 866 kişiden 3 milyon 739 bin 353 kişiye, Bursa'nın nüfusu 2 milyon 125 bin 140 kişiden 2 milyon 439 bin 876 kişiye, Gaziantep'in nüfusu ise 1 milyon 285 bin 249 kişiden 1 milyon 560 bin 23 kişiye yükseldi. Nüfusu en az artan il ise 291 kişiyle Zonguldak oldu. Zonguldak'ın 2000 yılındaki nüfus sayımı sonuçlarına göre 615 bin 599 olan nüfusu, 2007 yılına gelindiğinde 615 bin 890 kişi oldu. Kahramanmaraş ile Ağrı da Zonguldak'tan sonra nüfus artışının en az olduğu iller. Kahramanmaraş'ın nüfusu 2 bin 30 kişi artarak 1 milyon 2 bin 384'ten 1 milyon 4 bin 414'e yükseldi. Ağrı'da da nüfus 2 bin 135 kişilik artışla, 528 bin 744'ten 530 bin 879 kişiye ulaştı. Nüfusu en çok azalan il ise Konya. Konya'nın nüfusu 233 bin 84 kişilik eksilmeyle 2 milyon 192 bin 166 kişiden 1 milyon 959 bin 82 kişiye geriledi. Bu ili Trabzon ve Tokat izledi. Nüfusu en az azalan il ise Bolu. Bolu'nun nüfusu 237 kişi azalarak, 270 bin 654 kişiden 270 bi... Devamı

03 12 2008

LİSE-4 HAZIRLIK ÇALIŞMASI (SAYFA 76)yeni

  Fotoğraflarda görülen ulaşım sistemleri ile ekonomik faaliyet kolları arasındaki nasıl bir ilişki vardır. Ulaşım sektörünün gelişmesi bir yerin gelişmişliğinde temel etkenlerin başında gelir. Bir bölgede yaygın olan sanayi kolaları hammaddenin taşınması yoluyla başka alanlarda da yayılma gösterir. Dünyada tüm dünya pazarlarına yönelik üretim yapan bölgelerin oluşmasında o bölgenin ulaşım imkânlarının gelişmesinin etkisi büyüktür. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin gelişmesi köklü bir değişime uğraması ulaşımın gelişmesi ile mümkün olmuştur. Hem bu faaliyet kollarında üretim miktarı artmış hamda farklı bölgelere yayılış göstermiştir. Sanayi devrimiyle birlikte başlayan hammadde talebi, tarım ve madencilik başta olmak üzere birçok ekonomik faaliyetin gelişmesine ve yapısal değişimine sebep olmuştur.  Günümüzde kıtalar arası çok gelişmiş kara, deniz, demir, hava yolu ulaşım ağları kurulmuş ekonomik faaliyetler küreselleşmiş pazar payları büyümüştür. Demir yolu taşımacılığı için sanayi faaliyetlerini destekleyici özellikle demir çelik, termik santraller, tarımsal hammadde aktarımı, ekonomik faaliyetlerin başka bölgelere yayılmasında etkisini gösterir. Gelişmiş ülkelerde yolcu taşımacılığı için çok önemli bir sektördür. Deniz yolu taşımacılığı resme bakıldığında daha çok turizm faaliyetlerini destekleyici rolü ön plan çıkartılmıştır. Enerji kaynakları aktarımında, sanayi ham maddeleri aktarımında deniz yolu ulaşımı ön plana çıkar. Özellikle iyi bir deniz ulaşım ağı ve filosu olan ülkeler ticaret faaliyetlerinde ön plana çıkarlar. Kara yolu ulaşımı dünyanın olmazsa olmazlarından dır dır. Dünya ekonomik faaliyetlerin... Devamı

03 12 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 73) yeni

         Türkiye fiziki ve demir yolları haritasını inceleyerek; Yurdumuzda yer alan demir yolu hatlarının geçtiği yerlerin doğal ve beşeri özelliklerini araştırıp gelişimleri hakkında çıkarımlarda bulununuz. Türkiye fiziki haritası ile demir yolları haritası incelendiğinde demir yolu ulaşım hattı uygun yeryüzü şekillerine sahip illerimizden ve bu iller arasındaki dağların sağlamış olduğu oluklar boyunca yayılış göstermektedir. Demir yolu ulaşımı yer şekillerinden ciddi derecede etkilenir eğim ve yükseltiyi sevmez geçebileceği uygun boğazlar, vadiler ve ovalar boyunca uzanış gösterir. Bu noktadaki iller demir yolunun sağlamış olduğu yük ve yolcu taşımacılığından gerekli payı alarak gelişimlerinde kullanırlar.  Demir yolu taşımacılığı özellikle demir çelik endüstrisini kendisine çeker yada bu endüstrinin var olmasına vesile olur. Demir yolu taşımacılığı ekonomik ve kapasite bakımından avantajlı özelliklere sahip olması ürün maliyetini düşürücü etki yaparak ticareti olumlu etkiler. Demir yolu hatlarının geçtiği noktalar haritada gösterilmiştir. Kendisine belirli kavşak noktalarını seçmiştir. Kaynak cografyalise.blogcu.com   ... Devamı

30 11 2008

TÜRKİYE'DE ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

         Ulaşımda etkili olan faktörler, demiryolu ve karayolunun 1950'den günümüze kadar dönem dönem gelişimi, (limanlar, boru hatları, bolu tüneli, marmaray projesi) Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Faktörler1-Doğal Faktörlera)Yüzey şekillerib)İklimc)Coğrafi Konum2-Beşeri Faktörlera)İşgücüb)Teknik elemanc)Sermayed)Ekonomik faaliyetler ***Bir ülkede ulaşımın gelişmesi daha çok o ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Gelişmiş ülkeler doğal koşulların olumsuz etkilerini aşarak ülkenin birçok yerine her türlü ulaşımı götürmüştür. (Japonya, ADB vb.) Karayolları Ülkemizde hem yolcu hem de yük taşımacılığında en çok kullanılan ulaşım türüdür.Ülkemizde ulaştırma faaliyetlerinin daha çok kara yolu ile yapılması bazı sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunların başlıcaları:                   —Yol güvenliğinin azalması                   —Trafik kazalarının artması                   —Yol bakım ve onarım giderlerinin artması                   —Karayollarının fiziki kapasitesinin yetersiz kalması                   —Yolların kısa zamanda tahribe uğraması Karayollarımızın uzanışı dağların uzanışı paralellik gösterir.Karayolu ulaşımının en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesidir. Demiryolları Ülkemizde demiryolu taşımacılığın... Devamı

28 11 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 63)

       Aşağıda bazı önemli doğal kaynaklar ve özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden ve ön bilgilerinizden hareketle tablodaki boşlukları örnekteki gibi doldurunuz. Doğal Kaynak TürleriNereden elde edildiği, Oluşum KökenleriKullanım amacı, Faydaları ve ÖnemiKömürBitkisel maddelerin yer altında depolanarak değişime uğramasıyla oluşurIsınma ve termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmekte kullanılır.PetrolPetrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur. Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı maddeler de petrol ve gaza dönüşür.Mazot, benzin, gaz yağı petrolün en çok bilinen ürünleridir. Mumlarda ve cilalarda petrol bulunur, parfümler, kozmetikler, etilen, tırnak cilası yapımında kullanılan aseton, yapay kauçuk, plastik, sıvı deterjan yapımında kullanılan kimyasal maddeler, bazı ilaçlar hep petrol sayesinde vardır. Tekstil ürünü de petrolden üretilen maddeler sayesinde yapılmaktadır.UranyumUranyum, 1800°C’ doğru eriyen, gümüş beyazlığında bir madendir.Nükleer enerji üretiminin (nükleer reaktörler ve piller, atom bombalan) temel hammaddesi olarak kullanılırDoğalgazFosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan atom, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.Ham petrole alternatif bir yakıt olarak dış enerji çeşitliliği açısından stratejik bir avantaj sağlar. Günümüzde d... Devamı

28 11 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 78)

Kitabınızdaki resimde küçük menderes ovasının bir kısmının resmi verilmiştir. SORU-1-Araziler hangi amaçla kullanılmıştır ve bunun üzerinde yer şekilleri nasıl etkili olmuştur.       Resimlere bakıldığında genel bilgilerimizden de faydalanarak bölgenin horst ve graben alanlarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bölge özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunluk kazandığı toprak ve iklim özelliklerine sahiptir. Genel olarak tarımsal faaliyetlerin ön plana çıktığı beraberinde tarıma dayalı yer yer sanayi tesislerinin bulunduğu yerleşmeler gözlenmektedir. Yamaçlara doğru yerleşmeler görülmekle birlikte yayılım verimli tarım arazilerine doğrudur. Yer şekilleri bunda önemli bir etkendir.Horst alanlar yükselti ve engebe şartlarından dolayı yerleşmeleri horstlar arasında kalan bölgelere yönlendirmiştir. SORU-2-Arazilerin gelecekteki muhtemel kullanımı ile ilgili senaryolar oluşturunuz.      Arazilerin gelecekte kullanımı ile ilgili olarak hızlı nüfus artışı ve insanların barınma ihtiyaçları için konut yapımı ve diğer ihtiyaçları için üretim tesislerinin kurulması gelecekte mevcut tarımsal alanların iyice daralmasına yol açacaktır.İnsanlar bir noktadan sonra tarımsal faaliyetlerin önemini kavradığı noktada yerleşmeler yamaç bölgelere kullanım alanı olarak ölü noktalara kayabilir tarımsal alanlar korunmaya çalışılabilir. cografyalise.blogcu.com... Devamı

28 11 2008

LİSE-3 HAZIRLIK ve ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 70 -74)

SORU-1-Kitabınızdaki haritada yeryüzündeki medeniyetlerin kurulduğu Nil deltası, Mezopotamya, İndus vadisi, Sarıırmak ve Gök ırmak vadileri görülmektedir. Bu medeniyetlerin burada kurulmasının coğrafi sebeplerini belirtiniz.        Bu bölgeler orta kuşak içerisinde yer alan iklim şartlarının elverişli olduğu alanlardır. Yine bölgedeki su kaynakları verimli tarım topraklarının oluşmasında ve bölgenin tercih edilmesinde etkili olmuştur.Yine konum özellikleri itibariyle çevrelerine göre geçiş noktaları olmaları yada daha uygun yaşam koşulları barındırmaları bu bölgeleri cazip hale getirmiştir. SORU-2-Dünya fiziki haritasına bakarak bu bölgelerin benzer ve farklı özelliklerini belirtiniz.        Benzer özellikler yer şekilleri bakımından tarım yapılabilecek düzlük bir saha olmaları akarsu kenarları boyunca ya da vadi kenarlarına kurulmaları ortak özellik olarak gösterilebilir. Denize kıyı bölgelerinin bulunması da benzer bir özelliktir.        Farklılık olarak iklimsel özelliklerde değişiklikler görülebilir. İndus Ganj Sarı ırmak bölgeleri ile Nil ve Mezopotamya bölgeleri iklim özellikleri bakımından farklılık barındırır. SORU-3-Tarih boyunca bir çok medeniyete beşiklik etmiş olan ülkemiz Norveç’in coğrafi konumuna sahip olsa idi Türkiye’de bu kadar medeniyet gelişir miydi?        Türkiye’nin konumu Norveç in coğrafi konumu günümüzdeki kadar medeniyetler gelişmezdi. Norveç kutba yakın iklim şartları ve toprak özelliklerinin çok fazla elverişli olmadığı önemli kavşak noktası olmayan gerek matematik gerekse özel konum özellikleri bakımından daha olumsuz koşullara sahip b... Devamı

28 11 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI(SAYFA 74)yeni

  Türkiye fiziki ve hava limanları haritası incelenerek;   SORU-1-Bu hava limanlarından birini seçiniz .Limanın o yer için önemini ve katkısını araştırınız.   İstanbul Atatürk Hava limanı seçilebilir. İstanbul Türkiye’nin en önemli hava limanıdır. Bölgenin çok önemli bir geçiş noktası olması geçmişten gelen tarihsel yapısı beşeri ekonomik özellikleri düşünüldüğünde çok ciddi bir potansiyele sahiptir. Ülkemizin hava yolu aracılığıyla giriş çıkış noktalarının başında gelir. Bölgenin nüfus özellikleri de hava yolu ulaşımını da destekleyici bir özellik gösterir.Bu hava limanı İstanbul için olmazsa olmazlardan biridir.Bu kadar yüksek bir gelişmişliğe sahip İstanbul için Atatürk limanı  gerek İstanbul‘un gerekse tüm Türkiye’nin önemli bir giriş çıkış kapısı olarak hizmet görür.   ETKİNLİK -2-   SORU-1-Türkiye demir yolu ulaşım ağının gelişimini etkileyen faktörleri araştırınız.   Demir yolları ulaşım ağının gelişimini etkileyen faktörlerin başında coğrafi koşullar ön plana çıkar.Özellikle yer şekillerinin aşırı engebeli olduğu alanlarda demir yolu ulaşımı sınırlı bir gelişim göstermektedir.Demir yollarının önem kazanmasında yine hinterlandı geniş olan bir limana ulaşması ,demir çelik endüstrisi,kömür yatakları ,uygun yer şekilleri,iklim şartları ön plana çıkan özelliklerdir.     SOR-2-Deniz limanlarının niçin güçlü bir demir yolu ve kara yolu ağına ihtiyaç duyduğunu araştırınız.   Limanlarımız önemli ithalat ve ihracat noktalarımızdır.Ülke ekonomisi için son derece önemli noktalardır.Bu noktala... Devamı

28 11 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 71)yeni

  SORU–1-Ülkemiz sahip olduğu kıyı potansiyeline ve önemli suyollarına rağmen denizcilik alanında istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Sebepleri hakkında görüşlerinizi belirtiniz.   Konu ile ilgili coğrafi koşullar son derece uygun olmasına rağmen Osmanlı dönemi ve sonrası Cumhuriyet döneminde yapılan antlaşmalar mevcut denizcilik sektörünün gelişmesini engelleyici yasal yaptırımlarla doludur. Mevcut antlaşmalar eskimiş yada güncelliğini kaybetmiştir.   Deniz ticaret filomuzun oluşumunu sağlayan gemi türlerinin zenginleştirilmesi ve her türde ticari mal taşıyacak güce kavuşturulması kaçınılmaz bir zorunluluktur.   Tersanelerin alt yapı noksanlarının tamamlanması çağdaş teknolojiyle donatılması Ege Akdeniz ve Karadeniz kıyılarına da yayılması; uygulama aşamasında bulunan tersane yatırım projelerinin hızla tamamlanması icap etmektedir.   Limanların yeniden ele alınmaları yeni limanlar yapılması kaçınılmazlık gösteriyor. Ucuz ve hızlı mal akışının sağlanması yönünden limanların kara içlerindeki pazarlara demiryollarıyla bağlanması gerekmektedir.   Özetlemek gerekirse uygulanan yanlış yapılanma ,planlama eksiklikleri,yeterli maddi destek sağlanamaması,geçerliliğini kaybetmiş antlaşmaların bağlayıcı etkileri,tersanelerdeki yeterli teknik gelişimin sağlanamaması gibi sebepler gösterilebilir.     SORU-2-Deniz yolu, yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik ulaşım yoludur sebeplerini açıklayınız.        Ulaşım ağları için çeşitli yollar yapılır. Bu yolların yapılması ciddi maliyet isteyen bir iştir. Deniz yolu taşımacılığında yol masrafınız yoktur. Doğa kendisi uygun iklim koşulları bünyesinde size bunu sunmuştur. Çok daha ucuz bir şekilde diğer ulaşım sistemlerinden... Devamı

28 11 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 69)yeni

  SORU-1-Yurdumuzda sanayi faaliyetlerinin tür ve gelişim seviyelerinin ulaşım üzerindeki etkilerini tartışınız.   Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin tür ve gelişim özellikleri o bölge ve çevresindeki ulaşım faaliyetleri üzerinde etkili bir rol oynar.Demir çelik,kömür bağlantılı sanayi kollarının geliştiği alanlarda demir  yolu taşımacılığı ön plana çıkarken.Daha çok temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ülkemizde kara yolu taşımacılığını geliştirir.Önemli liman bölgelerine yakın olan alanlarda ulaşım faaliyetleri olarak deniz taşımacılığı da kendini gösterir.     SORU-2-Yurdumuzda teknolojik gelişim düzeyi ulaşım hizmetlerini nasıl etkilemektedir. Bu konuyu ülkemizin farklı tarihlerinden kesitler çıkartarak tartışınız.   Ülkemizde teknolojik gelişim düzeyi arttıkça ulaşım sektörleri daha modernize bir hal almaktadır. Mevcut yoğunluktan dolayı kara yolu ulaşımının ön plana çıktığı ülkemizde son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak  modern tüneller,otobanlar ,köprüler ,demiryolları,hızlı tren projeleri,tüp geçit çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut ulaşım sistemleri yenilenmekte kapasiteleri arttırılmaktadır.   Kesit olarak örnek vermemiz gerekirse cumhuriyet yıllarının başlarında demir yollarına önem verilmiş ancak 1950 den sonra karayolu ülkemizde önem kazanmış günümüz koşullarında kara yolu yine önemini korur ve modernize edilirken demir yolları üzerine önemli projeler gerçekleştirilmekte şehirlerde toplu taşımaya yönelik demir yolları projeleri gerçekleştirilmektedir. Hava yolu ulaşımı desteklenmektedir.     SORU-3-Türkiye’de şehirler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar ulaş... Devamı

25 11 2008

LİSE-4.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 68)yeni

Türkiye fiziki haritasından faydalanarak kitabınızdaki dilsiz harita üzerinde önemli geçit ve boğazları gösteriniz.    Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ Etkinlik 2-   SORU-1-Türkiye’nin coğrafi konumu ulaşım türleri üzerinde nasıl etkili olmuştur.  Türkiye Kuzey Yarım Küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır.  Eski  bir yerleşim sahası olması nedeniyle tarihteki önemli kara ulaşım yolları  Türkiye üzerinden geçmiştir. Kral yolu İpek yolu gibi önemli ticaret yolları ülkemizde yer almaktadır. Ülkemizde kara yollarının doğrultusu yer şekillerinden oldukça fazla olarak etkilenmektedir. Genellikle ülkemizde yer alan kara yolları batı-doğu doğrultusunda uzanmaktadır. Yolcu ve yük taşımacılığının çok büyük bir  bölümü kara yoluyla yapılmaktadır. Karayolu ile en ücra noktalara kadar gidebilmenin mümkün olması karayolu ulaşımının gelişmesi üzerinde etkili olmuştur.  Demir yolları için enerji kaynaklarının aktarımı konusunda önemli bir noktadadır.Ancak ülkemizde demir yollarına yönelik yatırımlar yeterli değildir yeni yeni  gelişmiş projeler yapılmaktadır.  Deniz yolları bakımından da konum özelliklerinden dolayı son derece önemli bir geçiş noktasındadır.Ancak bu avantaj daha çok yük taşımacılığında ön plana çıkar yolcu taşımacılığı anlamında çok gelişmemiştir.Boğazlar önemli geçiş noktalarıdır. Hava yolu taşımacılığı konusunda önemli merkezler vardır ancak daha pahalı bir ulaşım şekli olması biraz daha geri planda kalmasına sebeb olmuştur. SORU-2-Türkiye Kara,demir,deniz yolları ... Devamı

25 11 2008

12.SINIF ETKİNLİK ÇALIŞMASI(SAYFA 67)yeni

    Kitabınızdaki atlasları, Türkiye Fiziki haritası, Türkiye karayolları ve demir yolları haritası ve ön bilgilerinizden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.      http://www.cografyakulubu.com/image/harita/turkiye/09yuzeysekilleri.jpg Haritaya dikkat edilirse dağlar doğu batı yönünde uzanıyor ve bu nedenle kuzey güney yönlü ulaşım çeşitli geçitlerden yapılabiliyor ya da maliyeti yüksek oluyor. Haritanın büyük hali için tıklayınız  SORU–1-Türkiye kara ve demir yolu hatlarının uzanış doğrultuları ve dağların uzanış yönleri arasında nasıl bir bağlantı vardır açıklayınız.   Kara ve demir yollarımız genel olarak dağ sıralarının uzanışına uygun bir coğrafi dağılış gösterir. Özellikle dağların doğu batı doğrultusunda birbirine paralel olarak uzanması güney kuzey yönlü yolların yapılmasını güçleştirmiştir. Bundan dolayı da genelde dağların uzanış yönü olan doğu batı doğrultusunda gelişme göstermiştir.   TÜRKİYE DEMİR YOLLARI HARİTASI Haritanın  büyük hali için tıklayınız SORU–2-Hakkâri, Muğla, Artvin şehirlerinde demir yolları ağının bulunmamasının nedenlerini açıklayınız.   Bu yörelerin dağlık bir arazi yapısına sahip olması demir yolu ulaşımını zorlaştıran maliyeti arttıran etkenler olması.       SORU–3-Konya ve Rize şehirlerinin hangisinde yapılacak 1 km lik kara yolunun maliyeti daha fazla olur? nedenini açıklayınız.          Rize de fazla olur. Sebebi arazinin engebeli olmasıdır.    Türkiye karayolları haritası büyük hali için tıklayınız. Kaynak cografyalise.blogcu.com     ... Devamı

12 11 2008

BEŞERİ UNSURLARIN ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM SÜREÇLERİ ÜZERİNDEK

Toplumların ekonomik yapıları teknolojik gelişme ve değişmelerle beraber yaşadıkları coğrafyanın etkileriyle şekillenir. Fiziki şartlar bakımından benzer özelliklere sahip alanlarda ülkeler arası ortaya çıkan farkları beşeri ve ekonomik farlılıklar ortaya koyar. Bir ülkenin üretimini o ülkenin fiziki ve beşeri şartları belirler. Teknolojik gelişmeler ülkelerin üretimde fiziki şartlara bağlılığını da belirlemektedir. Ülkeler geliştikçe fiziki şartlara bağımlılığı azalmaktadır. Geri kalmış ülkeler ise hala fiziki şartlarla boğuşmaktadır.Beşeri yönden nüfus miktarı ve yoğunluğu ile yerleşim yerinin özellikleri, teknolojik seviyesi, halkın ekonomik durumu, alışkanlıkları vb. ekonomik etkinlikleri yönlendirir ve şekillendirir.    A-ÜRETİMİ ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER1.SERMAYE2.İŞ GÜCÜ3.TARIMSAL FAALİYETLER4.TEKNOLOJİK GELİŞMELER5.SANAYİNİN ETKİSİ6.HAMMADDENİN ETKİSİ 1- SERMAYE:Daha önceden üretilmiş ve üretime tahsis edildiğinde emeğin verimini artıran her şeye sermaye denir. Sermaye iktisadi bir varlıktırSermaye ekonomide her türlü mal ve hizmet üretmede kullanılabilecek kaynakların tümüdür. ( Makine, bina, hisse senedi, patent, şöhret, itibar vb.) Sermaye bazen üretimi oluşturur. Bazen de verimliliği artırır.Sermaye Birikimi: Yapılmış olan yatırımların tümüdür. Sermayenin birikmiş hali veya stokudur. ( Ulaştırma, eğitim, sağlık, haberleşme enerji, konut, tarım, sanayi, turizm alanındaki yatırımlar gibi.)Bir ülkede sermaye birikiminin fazla olası o ülkenin üretim gücünün yüksek olması demektir. Çünkü sermaye,zenginlik ve verimlilik işaretidir. Sermaye daha kısa zamanda daha fazla, kaliteli ve ucuz üretime imkân verir. Her ülke sermaye birikimine önem verir. Bunun en önemli yolu tasarruf edilerek ve bunu yatır... Devamı