28 01 2009

TÜRKİYE'NİN 2008 NÜFUS BİLGİLERİ

Türkiye nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle 71 milyon 517 bin 100 kişiye ulaştı. 2008 yılında 81 ilden 55'inin nüfusu artarken 26 ilin nüfusu azaldı.Nüfus artış hızının en yüksek olduğu iller sırasıyla Yalova, Tekirdağ ve Hakkari, nüfus artış hızının en düşük olduğu ilk üç il de yine sırasıyla Bilecik, Kütahya ve Isparta oldu.NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE, İSTANBUL'UN NÜFUSU 12,7, ANKARA'NINKİ 4,5, İZMİR'NİNKİ İSE 3,8 MİLYON KİŞİ  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2008 Nüfus Sayımı Sonuçları''nı açıkladı. Buna göre, ülke nüfusu 2008 yılı sonu itibariyle binde 13,1'lik artışla 71 milyon 517 bin 100 kişiye çıktı.Nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164, Ankara'da 4 milyon 548 bin 939, İzmir'de ise 3 milyon 795 bin 978 kişi yaşıyor.Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan toplam 21 milyon 42 bin 81 kişi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.Kadın-erkek nüfusu ise neredeyse eşit. Türkiye'de 35 milyon 901 bin 154 erkek ve 35 milyon 615 bin 946 kadın yaşıyor.-NÜFUSUN YÜZDE 75'İ MERKEZDE-TÜİK verilerine göre, nüfusun yüzde 75'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden nüfus 53 milyon 611 bin 723 kişi, belde ve köylerde yaşayanlar ise 17 milyon 905 bin 377 kişi olarak hesaplandı.İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 32,2 ile Bartın.-TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 17,8'İ İSTANBUL'DA-İstanbul'da 12 milyon 697 bin 164 kişi ikamet ediyor. Bu rakam toplam nüfusun yüzde 17,8'ine karşılık geliyor.Toplam nüfusun sırasıyla yüzde 6,4'ü Ankara'da, yüzde 5,3'ü İzmir'de, yüzde 3,5'i Bursa'da y&uum... Devamı

17 01 2009

Dünya Turizminde İlk On

 International Tourist Arrivals                     TURİST SAYISI        ÜLKE            2010     2011* 1 France                77.1  79.5 2 United States      59.8  62.3 3 China                   55.7  57.6 4 Spain                   52.7  56.7 5 Italy                     43.6  46.1 6 Turkey                 27.0  29.3 7 United Kingdom  28.3  29.2 8 Germany             26.9  28.4 9 Malaysia              24.6  24.7 10 Mexico               23.3  23.4         International Tourism Receipts                   GELİR(DOLAR)       ÜLKE                      2010 2011* 1 United States            103.5 116.3 2 Spain                    &... Devamı

28 12 2008

LİSE-3 TEŞVİK KAPSAMINDAKİ İLLER (SAYFA 82)

  Teşvik kapsamındaki illeri tespit ederek Türkiye dilsiz haritası üzerine yerleştiriniz. Teşvik uygulamalarının yakın illerden bir tanesine sağlayacağı katkıları araştırarak çalışmanızı, sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.   5084 Sayılı Yasa İle Teşvik Kapsamındaki Kapsamın da ki İller ( 36 il)   Kırşehir, Bayburt, Sinop, Şanlıurfa, Giresun, Mardin, Amasya, Aksaray,  Uşak, Adıyaman,  Malatya, Kars,  Sivas, Van,  Tokat, Iğdır,  Diyarbakır, Yozgat, Afyon, Ardahan,  Batman, Hakkari,  Erzincan, Bingöl, Osmaniye, Bitlis, Düzce, Şırnak,  Çankırı, Muş, Siirt, Ağrı, Gümüşhane, Ordu, Erzurum, Bartın.   5350 Sayılı Yasa İle Teşvik Kapsamındaki Kapsamın daki (13 il)   Artvin, Niğde, Çorum, Rize, Elazığ, Trabzon, Kastamonu, Tunceli, Kütahya, Karaman, Kahramanmaraş, Kilis, Nevşehir.     2.kısım için teşvik kapsamındaki ilde yada çevresinde meydana gelen istihdam olanakları gerek o ilde gerekse çevre bölgesinde ekonomik kalkınmaya katkı sağlar. Yakın illerden bu bölgeye işçi akışı meydana gelir.   Kaynak cografyalise.blogcu.com ... Devamı

28 12 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 85 -86)

 Aşağıda Türkiye’de millî gelirin farklı yıllara ait sektörsel dağılımı Verilmiştir. Buna göre; SORU–1-Türkiye ekonomisinin sektörsel dağılımında uygulanan ekonomik politikaların etkisi nasıl olmuştur? Tartışınız. Tablolar incelendiğinde özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal faaliyetler ön plana çıkmakta bu yıllardan sonra özellikle 1950 den sonra sanayi ve hizmet sektörünü geliştirmeye yönelik politikalar ön plana çıkmakta ve bu değişim sonucunda tarımsal pay azalmış sanayi ve hizmet sektöründe artışlar gözlenmiştir.  SORU–2-Yıllara bağlı olarak en fazla değişim hangi sektörde olmuştur? Bu değişim neyi ifade eder? Şekillerdeki rakamlar incelendiğinde en fazla değişim tarımsal sektörde gözlenmekte bu değişim ülkemizin yavaş yavaş tarım toplumu özelliğinden kurtularak sanayileşme yolunda adımlar attığının gelişmeye yönelik hamleler gösterdiğinin bir göstergesidir.%45 den %16 lara kadar gerilemiş buradaki gerileme sanayi ve hizmet sektörünün etkin bir konuma geldiğinin bir göstergesi ülkenin geliştiğinin bir işaretidir. SORU–3-Sektörlerdeki değişimi göz önüne alarak Türkiye ekonomisinin geleceğe yönelik sektörsel dağılımı hakkında senaryolar oluşturunuz. Tarım sektörünün ekonomi içinde payı giderek azalacaktır. Sanayi ve özellikle de hizmet sektörlerinin payı giderek artacaktır. 11.SINIF SAYFA 86 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Teşvik politikalarını uygulayan bir yönetici olduğunuzu düşününüz. SORU–1-Ülkemizin nerelerine teşvik politikası uygulardınız? Niçin? Tartışınız. Ülkemizin işsizliğin fazla olması nedeniyle göç veren ve geri kalmış Doğu Anadolu, bölgelerine, Doğu Karadeniz İç a... Devamı

28 12 2008

LİSE-3 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 83)

 ETKİNLİK-1 Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin ekonomisini etkileyen iklim olaylarından birisi açıklanmıştır. Siz de diğer iklim olaylarının olumlu ve olumsuz etkisini Tablodaki boşluklara yazınız. Kar yağışlarının yoğun görülmesi: Olumlu: Kış sporlarının gelişmesine bağlı olarak, turizm gelirleri artar. Bu etkiler yaygın olarak Bursa, Kayseri, Bolu, Erzurum, Kars illerinde görülür. Olumsuz: Ulaşımda zorlukların yaşanması, bazı İşletmelerin maliyetinin artması, açık hava­da çalışılan tesislerin üretime ara vermesi. Bu etkiler genellikle ülkemizin doğusunda görülür.      Güneşlenme süresinin uzun olması: Olumlu: Deniz turizmin gelişmesini, ısıtma maliyetlerinin düşmesini, güneş enerjisi potansiyelinin fazla olmasına yol açar. Akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Olumsuz: Kuraklık yaşanmasına neden olur. Akdeniz ve Ege kıyıları ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür.      Yaz mevsiminin yağışsız geçmesi:Olumlu: Deniz turizmin gelişmesini sağlar. Yaz kuraklığı isteyen tarım ürünlerinin yetişmesine imkân tanır.Olumsuz: Kuraklığın ve orman yangınlarının artmasına neden olur.     Yıl boyunca yağışın görülmesi:Olumlu: Kuraklık istemeyen tarım ürünleri iyi yetişir (çay, fındık gibi) Su kaynakları zenginleşir, hidroelektrik potansiyeli artar, gür ormanlar gelişebilir.Olumsuz:Yaz kuraklığı isteyen bitkiler yetişemez.  Ulaşım zorlaşır, sel ve heyelan olayları artar.  Donma olayının yaşanması:Olumlu: Kış turizminin gelişmesini sağlar, Doğu Anadolu başta olmak üzere deniz etkisinden uzak iç kesimlerde görülür.Olumsuz: Ulaşım zorlaşır, tarımsal üretim ve ekonom... Devamı

28 12 2008

Lise-3 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 79–80–81)

 Sektörlerin ülke ekonomisi içerisindeki oranı gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir. Geri kalmış ülkelerde tarım sektörü ülke ekonomisi içinde önemli bir yer tutarken hizmet ve sanayi geri plandadır. Gelişmiş ülkelerde ise durum tersidir. Kitabınızdaki grafiklerden ve bilgilerden faydalanarak Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini tartışınız.SEKTÖRLER…%65,5 HİZMET%24,4 TARIM%10,1 SANAYİ Burada belirtilen değerler sektörlerin ekonomiye katkılarıdır. Her ne kadar tarım sektörünün ekonomiye katkısı az gibi gözükse de tarımda çalışan kişi sayısı çok tur. Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısı ise azdır. Buradaki dağılım ülkemizin tarım toplumundan kurtulup sanayi ve hizmet sektörüne geçiş sürecinin yansıtıldığı yani gelişmekte olan bir ülke yapısı olduğunu göstermektedir. SAYFA 80 ETKİNLİK PANO ÇALIŞMASI /1 Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili bazı faktörler ve bu faktörlerden bir tanesinin ekonomiye katkısı açıklanmıştır. Siz de diğer faktörlerin etkisini tablodaki boşluklara yazınız. Coğrafi konum özellikleri  Ekonomiye katkısı  Üç tarafının denizlerle çevrili olması ve boğazlara sahip olması:          Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olmasından dolayı hinterlandı çok iyi limanlara sahiptir. Bu özelliği uluslar arası ticaret faaliyetlerinde ülkemize ciddi avantajlar sağlar. Karadeniz’e komşu ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki deniz ticareti boğazlar yoluyla yapılır ve böylece ülkemize stratejik önem kazandırır. Turizm yoluyla çeşitli gelirler elde edilir. Önemli/stratejik enerji ve yer altı kaynaklarına sahip olması ve bu kaynaklar ... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA 124-125)

    SORU–1-Türkiye’nin nüfus özelliklerinin bilinmesi neden önemlidir?   Ülkelerin gelecekleri ile planlama yapmaları noktasında en önemli etkenlerden biri nüfus özelliklerinin bilinmesidir. Türkiye gelecek dönemler ile ilgili güçlü bir devlet olmak için, mevcut varlığını ekonomik olarak devam ettirebilmesi için geleceğe yönelik yatırımlara ve planlamalara ihtiyaç duyar bu hesaplamaların amacına ulaşması başarılı sonuçlar vermesi mevcut nüfus özelliklerinin bilinmesiyle ve ona göre planlamalar yapılmasıyla mümkündür.   SORU–2-Türkiye’de uygulanan nüfus politikalarında zaman içerisinde neden değişikliğe gidilmiştir.   Ülkeler zaman içerisinde ekonomik, sosyal, demografik olarak değişiklikler gösterebilir. Türkiye’de tarihsel serüveni içerisinde gelişmişlik seviyesinde, ekonomik ve sosyal yapısında hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Gelecek ile ilgili planlamalarında stratejileri, elindeki kaynakları, ekonomik yapısındaki sektörlerin ağırlık dereceleri değişme gösterebilir. Bu etkileşim mevcut nüfus politikalarında değişiklik yapmasına sebep olmuştur. Bir dönem gelişmeye yönelik yatırımlar ve iş gücüne ihtiyaç artışı desteklerken günümüzdeki mevcut genç nüfus potansiyeli ve ülke şartları nüfusu kontrol altında tutmayı gerektirmektedir.     SORU–3-Türkiye’de nüfus artış hızının arttırılması için ne gibi uygulamalar yapılmıştır.   Sayfa 112 de nüfusu arttırmaya yönelik uygulamalar belirtilmiştir.   SORU–4-Türkiye’nin kalkınması için nüfus miktarı ve yapısı arasında nasıl bir ilişki vardır.   ... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA (111-112)

  SORU–1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir?          ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 metreye varan kubbeler, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde balçık sıva ile bağlanan kubbe ve duvarlar, içerden ve dışarıdan yine bu harçla sıvanmıştır Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazı n serin kışın sıcaktır.  SORU–2-Türkiye’nin dünyaca ünlü ilgi çeken doğal güzellikleri nelerdir?                       Pamukkale Travertenleri, Kapadokya (Peri bacaları) bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyı kuşağındaki önemli plajları doğal zenginliklere örnek verilebilir. SORU–3-Türkiye’nin dünyada tanıtımını arttırmak için neler yapılmalıdır?   Mevcut tarihi ve kültürel zenginliklerimize gereken önem verilmeli, bu alanlar koruma altına alınmalı, dünya çapında ülkemizi tanıtıcı karnaval, reklam, fuar, tanırım reklam filmleri çekilmeli bu konuda dünya medyasında ön plana çıkılmalı dünya turizm acenteleri ile iyi ilişkiler kurulmalı.     SORU–4-İstanbul’un Türkiye’nin en tanınmış ili olmasında hangi özellikler etkili olmuştur?   İstanbul’un tarihsel özellikleri geçmişten günümüze kadar birçok medeniyetin bu bölgeye hâkim olmaya çalışmas... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 108)

  YILLAR TOPLAM TURİST SAYISI TURİZM GELİRİ(Milyon &) 1997 9.738.000 8.800 1999 7.487.385 5.203 2000 10.428.153 7.636 2001 11.619.909 10.067 2003 13.956.405 13.203 2005 21.124.886 18.153 2007 23.312.657 18.153     SORU–1-Yıllara göre Türkiye’nin turizm gelirlerinde nasıl bir değişme olmuştur.   Tablo incelendiğinde genel hatları ile 1997 yılına oranla 1999 ve 2000 li yıllarda azalma görülmekle beraber sonraki dönemlerde turizm gelirlerinde gelen turist sayısı doğrultusunda ve ülkemizdeki mevcut turizm yatırımları sonucunda artışlar gözlenmektedir.     SORU–2–1999 yılında, önceki yıllara oranla gelirin azalmasının nedenleri neler olabilir.   1999 yılında düşüşün temel sebebi ülkemizde meydana gelen Marmara depremidir. Yaşanmış olan bu doğal afet ülkemiz turizm potansiyelini de olumsuz etkilemekte ve gelirler düşmektedir. Aynı etki depremin 2003 yılında tekrarlamasıyla tekrar etkisini gösterir.     SORU–3-Son yıllarda turizmde meydana gelen gelir artışının nedenleri neler olabilir.   Ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlar bu yatırımların kalite olarak dünya standartlarını aratmaması,1980 li yıllardan sonra yabancı sermaye girişine sağlanan kolaylı... Devamı

28 12 2008

12.SINIF SAYFA 95 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

Kitabınızdaki haritada ülkemizi sembolize eden eserler gösterilmiştir.Her bölgeye ait tanıtıcı bir eseri tanıtınız. Haritanın büyük hali için TIKLAYINIZ... Karadeniz Bölgesi için Safranbolu Evleri uygun bir eser olabilir.   Safranbolu evleri için link veriyorum.TIKLAYINIZ   http://geograpy.blogcu.com/safranbolu-evleri_4231792.html İç Anadolu Bölgesi için Nasrettin Hoca örnek verilebilir.   Konu ile ilgili link veriyorum. TIKLAYINIZ .   http://tr.wikipedia.org/wiki/Nasreddin_Hoca Akdeniz Bölgesi için Aspendos Tiyatrosu örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum TIKLAYINIZ. http://www.arkeolojidunyasi.com/antik_kentler/aspendos.html Doğu Anadolu Bölgesi için İshakpaşa Sarayı örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum TIKLAYINIZ. http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF1AD8E71A9A9C292549427A86C5F3D0FD Güney Doğu Anadolu Bölgesi için Urfa Balıklı Göl örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum.TIKLAYINIZ. http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal%C4%B1kl%C4%B1g%C3%B6l Marmara Bölgesi için Ayasofya Müzesi örnek verilebilir.     Konu ile ilgili link veriyorum.TIKLAYINIZ. http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayasofya Ege Bölgesi için Denizli Pamukkale örnek verilebilir.   ... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (SAYFA 91)

SORU–1-Ulaşım ağlarının ortaya çıkmasında hangi faktörler etkili olmuştur. Dünyada hızlı gelişim, ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik, teknolojik gelişmeler sonrası seri üretim, dünya üzerindeki ticari kültürel ekonomik ilişkileri hızlandırmış bu ilişkilerin aktif hala gelmesindeki en önemli rolü de ulaşım ağları oluşturmuştur. Mesafelerin gelişen teknolojik araçlar sayesinde kısalması insanların ürettiklerini başka bölgelere aktarmalarına imkân tanımış pazar payı büyümüş üretilen ürünlerin başka bölgelere aktarma düşüncesi beraberinde ulaşım ağlarının gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik sebepler dışında kültürel sebepler de insanların bir yerden bir yere seyahat etme düşüncesi, teknolojik araçlar ulaşım ağlarının gelişmesinde etkili olmuştur. SORU–2-Türkiye’nin ulaşım ağı içerisindeki yeri ve önemini söyleyiniz. Eski dünya karaları arasında doğal köprü özelliğine sahip olması ülkemizden tarih boyunca önemli yolların geçmesinde etkili olmuştur. Konum özelliklerinden dolayı Türkiye geçmişten günümüze kadar Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’yu birleştiren kara, demir, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığında Türkiye’yi son derece önemli bir noktaya yerleştirmiştir. Bu avantajlı konum Türkiye Ekonomik faaliyetlerine ciddi avantajlar sağlamakta ülke gelişimine ön ayak olmaktadır.   SORU–3-Ekonomik etkinliklerin gelişmesinde ulaşımın rolü nedir. Ekonomik faaliyetler üretim dağıtım tüketim üçgeni içerisinde gerçekleşir. Bu üçgen içerisinde kenarlardan birinde meydana gelecek aksama tüm ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiler gelişmesini engel... Devamı

28 12 2008

Lise-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (SAYFA 90)

  Kitabınızda verilen ithalat ihracatın ülkelere göre dağılım tablosundan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız…   SORU–1-Ülkemiz ticaretinde hangi ülkeler ön plana çıkmaktadır. Bu duruma etki eden faktörler nelerdir.   Almanya, Rusya Federasyonu, Çin ön plandadır.   Bu ilişkilerde ön plana çıkan etkenlerin başında Almanya’nın gelmesinde bu ülkeye 1960–1970 lif yıllarda göndermiş olduğumuz Türk işçileri bunların sağlamış olduğu istihdam sahaları etkilerini Türkiye ile ticarette göstermektedir.Almanya2da çok sayıda Türk işçisi ve iş adamı bulunmaktadır. Bunların bağlantıları Türkiye ile Almanya arasında ticari faaliyetlerin gelişmesinde temel etkendir.   Rusya ise Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında ön plana çıkan en önemli ülke konumundadır. Dikkat ederseniz sattıklarımız az ancak aldıklarımız ithalatımız çok fazladır burada temel etken Türkiye’nin enerji ihtiyaçlarının büyük bir kısmını bu ülkeden sağlaması gelmektedir.   Çin ise dünya ekonomisinde büyüyen bir dev dır dır. Ucuz iş gücü ve sonrasında ucuz üretim hemen her sektöre el atması Çin mallarının ülkemizde talep görmesine sebep olmaktadır. Bu etken ticari bağlantılarımızı geliştirmektedir.     SORU–2-Türkiye’nin komşu ülkelerle ticaret ilişkilerinin zayıf olmasının da temel etken nedir.   Temel etkenlerin başında komşularımız ile tarihi sorunlarımızın devam etmesi halledilemeyen tarihsel hesaplaşma günümüzde ticari faaliyetlerimizi kısıtlamaktadır. Örnek Yunanistan ile adalar ve Kıbrıs meselesi, Ermenistan ile ermeni sorunu Suriye ile su problemi gibi konular verilebi... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 86-88)

ETKİNLİK-86 SORU–1-Günlük hayatımızda başka ülkelere ait ürünler vardı… Günlük hayatımızda evlerimizde kullandığımız ev eşyalarının bir kısmı yurt dışından ithal edilir özellikle elektronik eşyalar plazma TV, saat, çeşitli makineler, bilgisayar örnek verilebilir.  SORU–2-Bundan ‘’25–30 yıl öncesine kadar yağışın bol olduğu yıllarda ihracatımız artıyor yağışın az olduğu yıllarda ihracatımız azalıyordu’’ diyen bir kişinin sözleri o dönemlerde Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler hakkında nasıl bir fikir vermektedir. Yağış ifadesi tarımsal üretimle ilgili bir ifadedir, mevcut yağış şartları elverişli olduğu dönemlerde tarımsal üretimi olumlu etkiler tarımsal üretimin artması ihracatımızı arttırır. Tersi durumda tarımsal üretim azalır buda ihracatımızı azaltır. Türkiye ihracatının tarımsal ürünlere dayandığı fikrini bizlere verir. SAYFA 88 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Kitabınızdaki tablo ve grafikler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar… SORU-1-Yıllara göre ihracatta sektörsel bazda nasıl bir değişim yaşanmıştır. Bu değişim ülkemizin gelişmişliği hakkında nasıl bir fikir verir.          1963 yılında ağırlıklı olarak tarımsal ürünler ön plana çıkarken Türkiye tarım toplumu özelliği göstermektedir. Bu yıllardan itibaren ülkemizde başlayan sanayileşme hareketleri sonucunda tarımsal ürünlerdeki ihracat oranımız düşmüş sanayi ürünleri ihracatımızda artışlar gözlenmektedir.Bu bilgiler ülkemizin geri kalmış ülke özelliğinden yavaş yavaş gelişmekte olan ülke konumuna geçtiğinin bir göstergesidir. SORU-2-Ülkemizin ihracat gelirlerinin sektörlere dağılışı göz &ou... Devamı

28 12 2008

12.SINIF SAYFA 86 ETKİNLİK ÇALIŞMASI

SORU–1-Yurdumuzun kuzeybatısında ticaretin geliştiği illerimiz hangileridir. Bu durumun nedenlerini yazınız.Ülkemizin kuzeybatı illeri konum özellikleri bakımından son derece avantajlı bir noktada yer almaktadırlar. Asya ile Avrupa arasında geçiş noktasına sahip İstanbul’a yakın olmaları bölgedeki ulaşım ağının çeşitli ve gelişmiş olması, bölge hinterlandının gelişmeye müsait yapısı, nüfus potansiyeli, pazar özellikleri, üretim faaliyetlerindeki çeşitlilik, beraberinde gelişen kentleşme, hizmet sektörü gibi özellikler bakımından gelişme göstermeleri bu illeri önemli bir ticaret merkezi haline dönüştürmüştür. Bu kadar artı özellikleri olan bir bölgede yer alan şehirlerin gelişme göstermesi de doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkar.Bu illere İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya örnek verilebilir.SORU–2-Haritadaki illerden hangilerinde ulusal veya uluslar arası nitelikte fuar kurulmaktadır. Nedenini araştırınız.         Genel olarak ticaretin geliştiği bölgelerde ulusal ve uluslar arası fuarlar kurulur örneklendirmek gerekirse İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kayseri, Kocaeli gibi buralarda kurulan fuarlar bu illerin ülke içi piyasasına ve ülke dışına açılması anlamında önemli Pazar avantajları sağlar firmalar ticari faaliyetleri takip eder kendilerini günceller ve Pazar payını büyütür.         SORU–3-Kayseri ve Muş illerinin ticari faaliyetleri arasında ne gibi farklılıklar vardır. Bulduğunuz farklılıkların nedenlerini araştırınız.Kayseri ticari faaliyetler bakımından Muş‘a oranla daha fazla çeşitlilik gösterir, Ulaşım avantajları pazar avantajı daha fazladır. Muş ise daha kısıtlı ticari faaliyetlerinin gerçekleştiği bir ilimizdir. Bu farklılık... Devamı

28 12 2008

LİSE-4 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (SAYFA 80)

SORU–1-Bir ülkenin ekonomisinde iç ticaretin yeri ve önemi ne olabilir.          Bir ülkenin kendi pazarlarına yönelik ticareti iç ticaret olarak nitelendirilir. Ülke ekonomisinde iç ticaretin gelişmiş olması direk olarak olumlu etki sağlar. İç ticaret faaliyetlerinin gelişmesi beraberinde ticaret şehirlerini ortaya çıkar. Ticaret şehirleri paranın aktif olarak döndüğü piyasalar için gerekli olan nakit alış verişini sağlar aksi durumlarda ekonomik göstergelerde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ticari faaliyetler sonrası o bölgede mevcut sermaye girişi, yeni yatırımlar iş olanakları ve üretimin artması gibi olumlu özellikler sağlar. Ülke ekonomilerinin temel taşlarından biride iç ticaret faaliyetlerinin hareketli ve gelişmiş olmasıyla paralellik gösterir. Dikkat edilirse son dönemlerde yaşanan mali kriz tüm dünyada özellikle iç piyasalarda alışveriş durgunluğuna yol açmış nakit dönüşümü sağlanamamış tüketimin düşmesine sebep olarak üretimi azaltmış bu da çeşitli ekonomik sorunlara yol açmıştır. SORU–2-Sizce bir yerin ticaret merkezi olabilmesi hangi faktörlere bağlıdır.          Üretim ve tüketim bölgeleri arasında iyi ve çeşitli ulaşım ağlarının sahip olmasına, ulaşım noktası olarak kavşak bölgesi olmasına, o bölge için iklim çeşitliliği sonrası tarımsal çeşitliliğe sahip olmasına, üretim faaliyetlerindeki çeşitliliğe, bölgenin gelişmişliğine nüfus miktarı ve nüfusun ekonomik gelir seviyesine bağlıdır.          SORU–3-Türkiye iç ticareti hakkında neler biliyorsunuz.     &nbs... Devamı