Diğer İçeriklerim (332)

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 20

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
27 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 20

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Doğal sistemler hangileridir? Atmosfer (Hava Küre): Dünya’yı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımı hava küreyi oluşturur. Hidrosfer (Su Küre): Yeryüzündeki akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltı sularının tamamına su küre (hidrosfer) denir.  Litosfer (Taş Küre):  Dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi yer şekilleridir. Biyosfer (Canlılar Küresi): Bitkiler ve hayvanlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar. 2. Matematik coğrafyanın inceleme alanı nedir? Yer kürenin şeklini, boyutlarını, hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını sayısal yönden değerlendirerek ortaya koyar. 3. Coğrafyanın prensipleri nelerdir? Nedensellik ilkesi: Coğrafi olayların neden-sonuç ilişkilerini inceler. Örneğin küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzulların erimesi. Dağılış ilkesi: Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını inceler. Örneğin çayın yeryüzünde yetiştiği yerler. Karşılıklı ilgi ilkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile karşılıklı ilişkilerini inceler. Örneğin yağışın nemle ilişkisi.  4. Biocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır?  Biyoloji, Botanik (bitki bilimi) ve Zooloji (hayvan bilimi) bilim dallarından yararlanır. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1. İklim olaylarını coğrafyanın KLİMATOLOJİ alt dalı incelemektedir. 2. Coğrafya beşeri ve FİZİKİ coğrafya olmak üzere iki alt dala ayrılır. 3. Yeryüzündeki suları coğrafyanın HİDROGRAFYA dalı incelemektedir. 4. Matematik coğrafya uzaktan algılama, hava fotoğrafları, KART... Devamı

1...19202122232425262728...348