26 06 2007

ESTOCOLMO

Devamı

25 06 2007

COĞRAFİ BİLİNÇ

Coğrafi kültürün insan hayatına kazandırdığı ayrıcalıklar Coğrafi Bilinç; Bütünüyle Dünyayı, Ülkesini , yaşadığı doğal ortamı ve içinde yaşadığı toplumu en iyi şekilde tanıyan onlardan en iyi şekilde yararlanmasını ve korumasını bilen insanların sahip olduğu kültürdür. Coğrafi bilince sahip bir insan; vatanını, milletini, insanlığı, hayvanları, bitkileri, doğayı sever.onlara zarar verecek davranışlardan kaçınır. Onlara zarar vermeden en iyi şekilde yararlanmasını bilir ve   onların korunmasına katkıda bulunur. Ben ülkemi seviyorum diyorsun arkasından ona zarar verecek davranışlar sergiliyorsun, çöpleri gelişigüzel çevreye atıyor, ağaçları kesiyor, hayat kaynağımız sularımızı kirletiyorsun bu nasıl bir sevgi! Ben hayvanları seviyorum diyor arkasından ava gidince atıcılığını geliştirmek için hareket eden her türlü canlıyı katlediyorsun! Coğrafya sevgisi ve coğrafi bilgi her alanda insanlara rehberlik eder. İşte size coğrafyayı dolayısı ile de yaşanılan ortamı iyi bilmediği için yaşanan felaketlere birkaç örnek; Askerlik mesleğinin simgelerinden Napolyon 1812 yılında dörtyüzbin kişilik ordusu ile Rus ordusuna değil de Doğu Avrupanın iklim şartlarını iyi bilmediği için ağır kış şartlarına yenildiğini biliyormuydunuz? Ya bizim ünlü Enver Paşa’nın 90 bin gencimizi, yeterli coğrafi bilgiye sahip olmadığı için  Allhuekber dağlarının sert kış şartlarında şehit vermemize sebep olduğunu. Bir büyük örnekte Hitlerden; Almanların 2.Dünya savaşında yaşadığı Rusya  mağlubiyetinde Doğu Avrupa’nın kış şartlarının dikkate alınmaması temel etkendi. Aynı şiddetteki depremde Japonya’da kimsenin burnunun bile kanamadığı depremde binlerce insanımızı kaybetmemizin sebebi yeterli coğrafi bilginin olmamasıdır. Marmara depreminde resmi kayıtlara göre 16 bin vatandaşımızı kurban verdik depreme. Suçlu kim peki? Başta deprem riski çok yüksek fay hattı yakınları yerleşmeye açan yerel yöneticiler, arkasından depremsellik dikkate almadan konut yapan müteah... Devamı

24 06 2007

Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması

Coğrafya Öğretiminde Örnek Bir Konu Çalışması   Hilmi DEMİRKAYA*  GİRİŞ Coğrafyayı nasıl öğretmeliyiz? Öğretmenlerin kullanmış oldukları hangi yöntemler öğrencilerde coğrafî düşüncenin geliştirilmesine yardımcı olur? Her düzeyde bulunan coğrafya öğretmenleri için bir kaynak niteliği taşıyan,Yaşam İçin Coğrafya: Ulusal Coğrafya Standartları (Geography for Life: National Geography Standards), Coğrafya Eğitimi Standartları Projesi (Geography Education Standards Project, 1994) A.B.D.’de yayınlanmıştır.Bu standartlar 1994 yılında yayınlanmış olmasına rağmen, günümüzde hâlâ coğrafya öğretmenlerinin büyük bir kısmı bunlara ilgisiz kalmaktadır.Öğrencilerin coğrafyayı iyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla birçok mükemmel öğretim stratejisinden yararlanılarak bir öğretim yöntemi ortaya çıkarılmıştır. Bu öğretim stratejisinin bütün öğrenme basamaklarında etkili olabileceği düşünülmektedir. Beş coğrafî beceri (Coğrafî sorular SOR, Coğrafî bilgiler KAZAN, Coğrafî bilgileri DÜZENLE,Coğrafî bilgileri ANALİZ ET, Coğrafî sorulara CEVAP VER) öğrencilerin coğrafî düşünme becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlar(1).Yukarıda bold karakterli harflerle yazılan kelimeler eylem fiilleridir; bu beceriler sınıf etkinliklerinde öğrencilere ezbere öğrenme yönteminden kurtararak, onların yüksek düşünme becerilerini elde etmelerini sağlar.Böylece coğrafya bilişsel bir yaşantı olur. Bu teorik yöntemi bir coğrafya dersinde nasıl uygulayabiliriz? Bu amaçla bu çalışmada Asım Zihnioğlu’nun Bir Yeşilin Peşinde, 1998 adlı kitabını referans olarak çeşitli coğrafya ders kitaplarından da yararlanılarak bahsedilen coğrafya öğretim yöntemi vasıtasıyla bir ders çalışması yapılmıştır. Bir Yeşilin Peşinde adlı eserde ülkemiz çaycılığının geçirdiği evreler akıcı bir dille anlatılıyor.Türkiye’de çay bitkisi yetiştiriciliğinden bahsedilirken Dünya’nın diğer bölgelerinde yapılan çay bitkisi yetiştiriciliği ve çay üretimi ile karşılaştırmalara gidilmiştir. Doğu Karad... Devamı

22 06 2007

resimlerim

                                                                                     ... Devamı

21 06 2007

coğrafi kültür

BİR COĞRAFYACININ GÖZÜYLE              Mehmet BEKİL   “COĞRAFYAYI SEVİYORSUN AMA FARKINDA DEĞİLSİN”   İnsan ilgilenmediği ya da yabancısı olduğu bir alan veya konu ile arasına mesafe koyar, onunla arasında oluşan uçurumu da sevgisizlikle derinleştirir. Fakat gerçek bu değil. Bu anlayış sadece boşlukları bilgiyle dolduramamayı gidermeye yönelik aldatıcı, genellikle yanıltıcı adlandırmadan ibarettir. Seviyorsundur ama farkında değilsin? Fark edinceye kadar çelişkili bir cümle hükmünde. Bu ifadeyi ilk kullandığım televizyon programında  bir şair arkadaş yeni bir ifadeyle karşı karşı kaldığımız yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Buradan hareketle Coğrafya sevgisinin açığa çıkarılması ve insanlarımızın bilinçli davranmalarının sağlanmasına katkıda bulunur düşüncesi ile böyle bir makale yazmaya karar verdim,  umarım bakış açınızda yeni ufuklar, yeni yönler oluşurturmanıza küçük bir katkımız olur. Peşinen yazmak isterim yazmak  zor işmiş; bu kısa yazı için ciddi sayılabilecek bir zaman kullandım. Bu nedenle işi yazmak olan herkese saygılar sunuyorum. Ana çizgileri ile baktığımızda Coğrafya; Dünyada oluşan doğal, insani ve ekonomik olayların özellikleri, yeryüzündeki dağılışları, sonuçları ve insanlarla olan karşılıklı ilişkilerini açıklayan bir bilimdir. Bu çizgiden hareketle Coğrafya;  yeryüzündeki insanı ve yaşam alanı ile insanın çevresiyle olan ilişkileri açıklar. Bunun en doğal sonucu olarakta insanın kendisini coğrafyadan ayrı düşünmesi doğru değildir. . Coğrafya yalnızca ülke , başkent, şehir, ilçe, deniz, boğaz, dağ, ova, akarsu, göl vb. yer isimlerinden ibaret değildir? Bunları bilemediğiniz için, coğrafi ortamı ve buranın güzelliklerini bizlere aktaran coğrafyayı sevmiyorsanız yanlış şeyi sevmiyorsunuz demektir, bu sevmediğiniz şeyler coğrafya değildir. Coğrafya’da bu bilgilerden ibaret değildir. Bu bilgiler coğrafi kültürü kazandırmak için kullanılan a... Devamı