21 02 2013

12.SINIF SAYFA 150-151 ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  12.SINIF SAYFA 150-151 ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1-Coğrafi keşifler yapılmasaydı Türkiye’nin dünya jeopolitiğindeki yeri nasıl olurdu. Dünya ticaret yolları Osmanlı kontrolünde kalır, Dünya’da denge kuran en güçlü ülke Osmanlı olurdu. Türkiye’nin jeopolitik önemi günümüzdekinden fazla olurdu. 2-Türkiye’nin Akdeniz’e kıyısı olmasaydı jeopolitik konumu nasıl olurdu. Jeopolitik önemi azalırdı. Çünkü;  Akdeniz Türkiye’nin Dünya’ya açılan kapısıdır. Özellikle Karadeniz çevresindeki ülkeler Akdeniz yolu ile Dünya’ya bağlanıyor, böylece Türkiye çevresindeki denizler ve boğazlar ülkemize ekonomik ve siyasi değer kazandırıyor. 3-Gelecekte meydana gelebilecek ne tür olaylar Türkiye’nin Jeopolitik önemini arttırabilir. -Hazar ve Orta Asya doğal kaynaklarının batıya ulaştırılmasındaki artışlar. - Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerin gelişmesi - Türkiye’nin çevresindeki bölgesel sorunların çözülmesi.       4-Türkiye jeopolitik önemini uluslar arası ilişkilerde yeteri  kadar kullanabiliyor mu? Kullanamıyorsa kullanabilmesi için neler yapmalıdır. Türkiye’nin Dünya ekonomisi ve siyasetindeki yerine bakılırsa yeterince kullanmadığını söyleyebiliriz. Yapılacak çalışmalar:          a)Milli birlik ve bütünlüğümüzü sağlamalı          b)İç ve Dış tehditler yok edilmeli         c)Eğitim sorunları çözülmeli        d)Kaynaklarını değerlendir... Devamı

20 02 2013

Türkiye’nin Jeopolitiğini Oluşturan Unsurlara Göre Durumları - D

    1 Türkiye'nin kıtalara göre durumu Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yer de bulunur. Bu durum Türkiye’nin önemini artırır. 2 Denizlere göre durumu Türkiye etrafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir. Bu durum Türkiye’ye Ulaşım, Turizm vb. alanlarda zenginlik kazandırırı 3 Önemli su yollarına göre durumu İstanbul ve Çanakkale gibi İşlek boğazlara sahiptir. Buda Ulaşım ve güvenlik açıdan önem kazandırır. 4 Yüzey şekillerine göre durumu Yüzey şekilleri çeşitlilik gösterir. Böylece çeşitli ekonomik ve sosyal faaliyetler için uygunluk gösterir. Özellikle tarım, hayvancılık ve turizm zenginliği sunar. 5 İklim özelliklerine göre durumu İnsan yaşamına en uygun iklim özellikleri vardır. Özellikle tarım, hayvancılık ve turizm  zenginliği sunar.               6 Su kaynaklarına göredurumu Su kaynakları bakımından çevresindeki ülkelere  göre zengin ve stratejik öneme sahiptir.   7 Kültürel ve sosyal özelliklerine göre durumu Doğu ve Batı kültürlerinin kaynaşma alanıdır. Zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Etnik zenginliğe sahiptir. 8 ... Devamı

14 02 2013

LİSE-4 KONULARI VE ETKİNLİKLERİ

DOĞAL SİSTEMLER  DOĞANIN EKSTREMLERİ-İNSAN VE DOĞA ETKİLEŞİMİ-YARINDAN SONRA ETKİNLİK(sayfa 9) ETKİNLİK(sayfa 15) ETKİNLİK(sayfa16) ETKİNLİK(sayfa18) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(sayfa20) BEŞERİ SİSTEMLER UYGARLIKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ (KONU) ETKİNLİK(SAYFA24) ETKİNLİK( sayfa 26) LİSE 4. SINIFLAR SAYFA 28 BULMACA VE ETKİNLİK ÇALIŞMASI ETKİNLİK(sayfa-29) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(SAYFA-30) ETKİNLİK(SAYFA 36) ETKİNLİK(SAYFA-37) ETKİNLİK(SAYFA-39) ETKİNLİK(SAYFA-40) ETKİNLİK-SAYFA-41 ETKİNLİK-SAYFA-42-43-44 ETKİNLİK(SAYFA-45) ETKİNLİK(SAYFA-49) ETKİNLİK(SAYFA-50) ETKİNLİK(SAYFA-53) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(SAYFA-54-55) TÜRKİYE Türkiye'de Coğrafi Bölgelerin Tespiti(Konu) TÜRKİYENİN COĞRAFİ BÖLGELERİ(Konu) ETKİNLİK(SAYFA-59-60-61)yeni  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(63-64)yeni TÜRKİTE'DE ULAŞIM Türkiye'de Ulaşım (konu) HAZIRLIK SORULARI(66) ETKİNLİK(SAYFA-67)yeni ETKİNLİK(SAYFA- 68)yeni ETKİNLİK(SAYFA-69)yeni ETKİNLİK (SAYFA-71)yeni ETKİNLİK (SAYFA-73)yeni ETKİNLİK(SAYFA-74)yeni ETKİNLİK(SAYFA-76)yeni ETKİNLİK(SAYFA-78)yeni ETKİNLİK(SAYFA-79)yeni TÜRKİYE'DE TİCARET HAZIRLIK(80)yeni ETKİNLİK(SAYFA-82)yeni ETKİNLİK(SAYFA-86-88)yeni ETKİNLİK(SAYFA-90)yeni ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA-91)yeni TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE TURİZM ETKİNLİK DERS DIŞI SAYFA-95)yeni ETKİNLİK(SAFYA-108)yeni ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SAYFA-111-112)yeni TÜRKİYE'DE NÜFUSUN GELECEĞİ ETKİNLİK(SAYFA-117)yeni ETKİNLİK (SAYFA-123)yeni  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ( SAYFA-124-125)yeni DÜNYA TURİZMİNDE İLK ON ÜLKE  BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ ETKİNLİK(130-133)yeni ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (134-135-yeni) TÜRKİYE... Devamı

21 04 2009

LİSE-4 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI (189)

  Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.   1.Küresel düzeydeki örgütlerin dünya barışına katkısını örnekler vererek belirtiniz. Dünyada mevcut savaşların önlenmesi ekonomiden kaynaklı sıkıntıların ülkeler bazında yol açtığı sorunların diğer ülkeler ile ilişkileri etkileyerek daha da olumsuz sonuçlar doğurmasını engellemek, dünyadaki mevcut enerji kaynaklarının paylaşımında ortak bir paydanın bulunabilmesi özellikle bu kaynakların paylaşımında suçu olmayan sivil halkın daha az etkilenmesi amacıyla bu örgütler devreye girerler. Ekonomik anlamda IMF (Uluslar arası para fonu)nin ekonomik anlamda zor ülkelere verdiği destekler, Yine sıcak çatışma bölgeleri içerisinde sivil halkın daha az zarar görmesi için birleşmiş milletler ve NATO’nun yapmış olduğu müdahaleler. Aden Körfezine korsanlara karşı ve Afganistan’daki mevcut karışıklıklar için  gönderilen NATO kuvvetlerinin gönderilmesi,Bosna’ya gecikmelide olsa yapılan müdahale örnek verilebilir.   2.Küresel düzeydeki örgütlerin ortaya çıkmasında hangi olaylar etkili olmuştur?   1.ve 2.dünya savaşlarının acı yıkımları özellikle siviller üzerinde ve ülkeler için ekonomik sonuçlarının çok ağır olması dünya platformunda siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerin kurularak bu durumların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.   3.Gelecekte hangi alanda faaliyet gösteren küresel örgütler yaygınlaşacaktır? Neden?   Yine dünya sorunlarının çözülmesi üzerine mevcut askeri ve ekonomik oluşumların yanında küresel ısınmaya yönelik, çevre kirliliği üzerine, doğal kaynakların paylaşımı,... Devamı

21 04 2009

LİSE–4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (187)

Aşağıdaki haritadan ve ön bilgilerinizden faydalanarak soruları cevaplandırınız.       Kaynak : http://www.bilgisehri.net/wp-content/suz.JPG     1-Kişi başına düşen kullanılabilir içme suyunun en fazla ve en az olduğu ülke ve bölgeleri söyleyiniz.   Kişi başına düşen kullanılabilir içme suyunun en fazla olduğu alanlar haritada incelendiğinde koyu mavilikler Kanada,Güney Amerika nın batı kıyılarındaki ülkeler, Norveç, Papua Yeni Gine ,Orta Afrika, Peru, Şili, Kolombiya, Gabon, Kongo Cumhuriyeti, örnek verilebilir.   Kişi başına düşen kullanılabilir içme suyunun en az olduğu alanlar yine harita incelendiğinde Turuncu renkte gösterilen Afrika’nın Kuzeyindeki ülkeler Moritanya, Cezayir, Libya, Mısır, Libya, Suudi Arabistan, Türkmenistan örnek verilebilir.   2-Bu bölge ve ülkelerin benzer ve ortak coğrafi özelliklerini söyleyiniz.   Not: Bu bölgelerin karşılaştırmalarından önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Bazı bölgeler su kaynakları bakımından yeterli olmasına rağmen nüfus kalabalık olduğu için kişi başına düşen su miktarı az gösterilebilir. Yine bir bölgede su kaynakları yetersiz olmasına rağmen nüfus az olduğu için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yüksek çıkabilir. Bu alanların benzer özellikleri olarak su kaynakları bakımından zengin iklimi yağışlı noktalar olabileceği gibi yerleşmeye kapalı yada yerleşmenin az olduğu noktalar olduğu için nüfus az bundan dolayı kullanılabilir su miktarı yüksek çıkmıştır. Yine kullanımın az olduğu bölgelerde su kaynaklarının yetersiz olması, yağış azlığı, çöl özellik göstermesi ortak özellik olarak belirtilebilir.   3-Küresel iklim de... Devamı

21 04 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (186)

 Orta Doğu bölgesinin dilsiz haritasını çiziniz. Bölgeyi gösteren siyasi ve fiziki haritalardan yararlanarak; 1-Ülke sınırlarını çizip ülkelerin adlarını yazınız?   Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Map_world_middle_east.svg  Konu ile ilgili ülkeler için  TIKLAYINIZ 2-Bölge ülkeleri sınırları içindeki nehirleri çizerek adlarını yazınız. Bölge fiziki haritasından nehirler için TIKLAYINIZ 3-Oluşturduğunuz haritayı inceleyerek çıkarımlarda bulununuz. Çıkarımlar olarak bölgedeki karışıklıklar kolay halledilebilecek gibi görünmüyor. Bölgenin ciddi bir enerji potansiyeline sahip olması güç dengeleri üzerine sürekli sorunlar yaratabilecektir. Bununda çözümü zorlaştıracağı, yine bölgede enerji kaynakları yanında ciddi bir su problemi olduğu hatta bu sorunun Türkiye’ye bile etkilerinin olduğu, dini yapıdaki çeşitliliğinde sorunların çözülmesinde önemli bir sorun olarak karşımıza çıktığından bahsedilebilir. Kaynak cografyalise.blogcu.com ... Devamı

21 04 2009

LİSE–4 ETKİNLİK /PERFORMANS ÖDEVİ (183)

SORU–1-Ulusal ve bölgesel örgütler dünya barışına nasıl katkıda bulunur. Ulusal ve bölgesel örgütler dünyada meydana gelen sorunlar ile ilgili olarak sorun yaşayan ve ülkelerde tarafsızlık ilkesi içerisinde sorunları çözmek, arabulucu olmak gerekirse haksız tarafa yaptırımlar uygulama yoluna giderek sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için çaba göstermektedirler. SORU–2-Sizce uluslar arası örgütler görevlerini tam olarak yerine getiriyorlar mı? Nedenleri ile birlikte söyleyiniz.                                         Bosna da geciken müdahale Tam olarak görevlerini yerine getirdikleri söylenemez.Yapmış oldukları müdahalelerde tarafsızlık ilkesini tam olarak uygulayamamaktadırlar.Ülkeler arasında özellikle Din yönünden farklılıklar olduğunda adil yaklaşımda bulunmamakta bölgedeki ekonomik kaynaklardan pay almaya çalışarak sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadırlar.                                  Çözemedikleri Filistin meselesi ve sonuçları Buna benzer yaklaşımlardan dolayı sorunlu bölgelerde farklı uygulamalara gitmekte dini yönden kendisine yakın olan ülkelere avantajlı kararlar ve yaptırımlar uygulamaktadırlar.Yine Hıristiyan bölgelerdeki sorunlara direk müdahale ederken Müslüman kökenli bölgelerde daha yavaş ve ağırdan alanlar tavırlar sergilemektedirler.Bunun en somut örneklerine Bosna Hersek ve Filistin b&oum... Devamı

21 04 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (182)

Ülkemiz AET ( Şimdiki adı ile AB ) nin kuruluş anlaşması olan 1958 tarihli Roma Antlaşmasından itibaren AB ye ilgi duymuştur.         Zira ülkemiz aynı batı kurumları içersinde yer almak ve işbirliği yapmakla da kalmamış, aynı zamanda topluluk üyesi devletlerle de sıkı bir dış ticaret ilişkisini sürdürmüştür. Kuruluş yıllarında dış satımımızın yaklaşık % 40 ı, dış alımların da % 30 u Avrupa’nın AET (AB) yi oluşturan 6 kurucu üyesinden yapılmakta idi. Dolayısı ile ülkemiz bu oluşuma ilgisiz kalamazdı.Ülkemiz, 1959 yılında, üye olabilmek maksadı ile ortak pazara başvurdu. Yapılan görüşmeler 4 yıl kadar sürdü ve 12.09.1963 te ANKARA ANLAŞMASI imzalandı. Türkiye yapılan bu anlaşmaya, TAMÜYE olarak değil ORTAK ÜYE sıfatı ile katıldı. Tam üyelik ise ROMA ANTLAŞMASININ tüm yükümlülüklerini üstlenebileceğini göstermesi şartına bağlandı...Türkiye ve Ortaklık arasındaki ilişkileri yürütmek ve düzenlemek maksadı ile Ortaklık Konseyi: (Ortaklık rejiminin asıl karar alma mercii konumundadır.)Türkiye Topluluk Karma Parlamento Konseyi : (Avrupa Parlamentosu ile TBBM arasındaki ilişkileri ve işbirliği sağlamak maksadı ile kurulmuştur.)İki konsey oluşturulmuştur. ORTAK ÜYELİK İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜREÇ Hazırlık DönemiGeçiş DönemiSon dönemOlarak ön görülmüştü.Hazırlık dönemi: 01.12.1964 ten başlayarak 5 yıllık bir dönemi kapsıyordu. Bu süre bitiminde 11 yıla kadar uzatma isteğinde bulunma hakkı olmasına rağmen yöneticilerimiz bu ek süreyi talep etmemiştir. Türkiye bu sürede topluluğa herhangi bir ödün vermeksizin ekonomisini güçlendirmede kullanacaktı. Geçiş Dönemi: Emeğin serbest dolaşımına, sanayi ürünlerinde g&... Devamı

21 04 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMASI (181)

SORU-1-IMF tarafından ekonomik programın uygulandığı birden fazla ülke seçerek IMF’nin uyguladığı programların olumlu ve olumsuz sonuçlarını tartışınız. IMF ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.Teşkilatlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler linklerde mevcuttur. Brezilya, Türkiye ve birçok gelişmekte olan ülke örnek verilebilir. Olumlu etki olarak ülkeler ekonomik yapıları içerisinde güçlü bir planlamaya gidebilir ve gerekli olan şartları gerçekleştirebilirse ekonomik yönden IMF para fonunun sağlamış olduğu krediyi en iyi şekilde kullanarak açıklarını kapatır ülkesindeki döviz kurlarını dengede tutabilir, ekonomik yönden sağlam bir alt yapı oluşturabilir. Olumsuz etki olarak IMF den aldığı krediler doğrultusunda ekonomik yapısına yön veremeyen öz kaynaklarını aktif hale getiremeyen bütçede açık vermeye devam eden ülkeler denize düşen yılana sarılır misalinden yola çıkarak daha fazla kredi kullanarak iyice borç batağına sürüklenir ve ülkesindeki ekonomik verileri kontrol edemez bir hale gelir.Bu etkiler kendisini hem ekonomik yönden hem de siyasal tavizler şeklinde kendini gösterir. SORU-2-OPEC ülkelerini harita üzerinde tespit ederek bu ülkelerin sahip olduğu petrol rezervleri ile bu rezervlerin dünyadaki ekonomik ve siyasal yapıya etkisi hakkında araştırma yapınız. kaynak-http://tr.wikipedia.org/wiki/OPEC OPEC ülkeleri için ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.OPEC, bir kartel değil, bağımsız petrol üreten ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Öte yandan petrol fiyatlarını ve üretim miktarlarını belirlemesi açısından kartel özelliği göstermektedir. Ancak uygulamada Örgüt'ün aldığı kararlara uyulmasını fiilen sağlayacak bir mekanizma yoktur. Bu ... Devamı

21 04 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (178-179)

 178 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI SORU-1-Dünya üzerinde uluslar arası ve ekonomik örgütlerin kurulmasının nedenleri neler olabilir. 20.yy.da meydana gelen 1.ve 2. dünya savaşları milyonlarca insanın yaşamını yitirmesine bir o kadar insanın sakat kalmasına ve ciddi boyutta maddi hasara yol açmıştır. Bu olumsuz durumun bir daha yaşanmaması ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde çeşitli örgütlerin varlığı bu anlaşmazlıkların çözülmesine barışçı yollardan çözüm bulunması açısından faydalar sağlar ve caydırıcı gücü vardır.Ekonomik örgütler dünya ekonomisinde bir bütün halinde hareket edilmesine imkân sağlayarak sorunlar karşısında gerekli tedbirlerin alınmasını ve malum sorunların daha kolay çözülmesini amaçlar. SORU-2-Uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesinde siyasi ve ekonomik örgütlerin nasıl bir rolü vardır. Siyasi örgütler ülkeler arasındaki bireysel sorunların çözülmesinde barışçı yönden yaptırımlar uygulayarak taraflar arasında işbirliğinin sağlanmasında gerekirse arabulucu görev alarak sorunun daha da büyümesini engeller. Ekonomik yönden zor durumdaki devletlere yardımcı olarak bir birliktelik sağlamayı amaçlar. Ancak son dönemlerde bu örgütlerin amaçları dışına çıktığına dair örneklerde mevcuttur. SAYFA 179 ETKİNLİK ÇALIŞMASI Aşağıda Birleşmiş Milletler Teşkilatının idari yapısı verilerek Güvenlik Konseyinin görevleri açıklanmıştır. Sizde farklı kaynaklardan faydalanarak diğer organları ile ilgili bilgileri boş kutucuklara yazınız.       Genel kurul      Kaynak Link:Tıklayınız       Ekonomik ve Sosyal Konsey&nbs... Devamı

31 03 2009

LİSE4- ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SAYFA 181)

10.BLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1-Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde kullanılan kriterler nelerdir? Kişi başına düşen milli gelir, Sağlık ve eğitime ait göstergeler(okullaşma oranı, kişi başına düşen doktor)yoksulluk, işsizlik, bölgesel eşitsizlik, gelir dağılımı durumları kıstas olarak belirlenmiştir. Son dönemlerde İnsani gelişme endeksi içerisinde uzun ve sağlıklı yaşam, bilgi edinme, tatminkâr bir hayat yaşamak için yeterli gelir, siyasi özgürlük, garanti edilmiş insan hakları gibi kriterlerde gelişmişlik kriterleri içerisine girmiştir. 2-Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde doğal kaynakların önemini örneklerle açıklayınız?       Doğal kaynaklara sahip olmak gelişmeyi kolaylaştırır. Doğal kaynaklarını işleme imkanı olan ülkeler daha hızlı kalkınır. Rusya, Güney Afrika Cumhuriyeti vb.ülkeler zengin doğal kaynakları sayesinde kalkınmışlardır.   3-Coğrafi konum ile gelişmişlik arasında nasıl bir ilişki vardır. Birbiriyle paralel bir ilişki vardır bir ülkenin coğrafi konum özellikleri (İklim şartları, boğazlara göre konumu, denizlerle bağlantısı, önemli ticaret yollarına göre durumu, yer altı zenginliklerine ve enerji kaynaklarına yakınlığı )ne kadar avantajlı ise gelişmişlik derecesi de o kadar hızlı ilerler. Kendi siyasi birliğini kurmuş devletler öz kaynaklarına sahip çıkabildiği ve konum özelliklerine hükmedebildiği sürece mevcut özelliklerini gelişmişlik yolunda çok iyi bir avantaja çevirebilir. Aksi durumlarda mevcut özellikler sadece destekleyici bir etki olur gelişmişliğe çok ciddi katkı sağlamaz. Örnek Nijerya mevcut petrol rezervini çok da iyi kullanamıyor 4-Almanya da nüfusun yoğun olduğu bölgeler nerelerdir? ... Devamı

31 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI ( SAYFA 174/175)

      İNTERNET ARAŞTIRMASI     ETKİNLİK /174   Aktau-Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı:    Çin ve Rusya'nın baskısına karşın Kazakistan, Kaşagan yataklarından yılda yaklaşık 7.5 milyon ton petrolü Hazar Denizi altından Aktau-Bakü arasına döşenecek yeni bir boru hattıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına aktarma konusunda Azerbaycan'la anlaştı.       Üç büyük petrol yatağından çıkardığı petrolü sadece Rusya üzerinden dünya pazarlarına taşıyabilen Kazakistan, petrol şirketleri ile yapılan anlaşma nedeniyle Tengiz yataklarından çıkarılan petrolünü sadece CPC adı verilen ve Novorosisk'e uzanan boru hattından satmak zorunda. Dolayısıyla Bakü'ye Kaşagan yatağından çıkarılacak petrol akıtılacak. Kazakistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi'ne katılmasının iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan birincisi, Kazak petrollerinin çoğunun çıkarılması, işletilmesi ve pazarlamasını elinde bulunduran Amerikan şirketlerinin üçüncü bir seçenek için bastırmaları, ikincisi de Kazakistan'ın her geçen sene petrol üretimini artırması ve mevcut yolların yetersiz kalması.   Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı:   Hazar Denizi`ndeki Şahdeniz yataklarından çıkartılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa`ya ulaştıracak BTE Doğalgaz Boru Hattı`nın Azerbaycan bölümüne gaz pompalanmaya başlandı. Bu sonbaharda devreye girmesi beklenen BTE`nin doldurulması için ilk aşamada Azeri yatağından çıkartılan doğalgazdan yararlanılacak.   Bakü`deki terminalden başlayan boru hattı Türkiye`ye kadar Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı(BTC) ile aynı araziden geçiyor. Yıllı... Devamı

31 03 2009

LİSE-4 PERFORMANS ÖDEVİ (SAYFA 171)

Doğal kaynak bakımından zengin fakat gelişmemiş bir ülke ile doğal kaynak bakımından fakir ama gelişmiş bir ülkenin seçilerek karşılaştırılması   Nijerya:   Doğal kaynak bakımından oldukça zengin ancak gelişmemiş. Mevcut öz kaynaklarını kullanabilecek teknolojik alt yapıya sahip olmayan yer altı zenginliklerini hammadde olarak işlenmeden satmak zorunda kalan sömürgeci yaklaşıma tam olarak dur diyememiş ekonomide tarımın ön plana çıktığı son dönemlerde petrole dayalı gelişme göstermeye çalışan yaşam standartları düşük bir ülke Japonya:   Doğal kaynaklar bakımından oldukça fakir ancak son derece yüksek bir teknolojiye sahip ekonomik yönden oldukça güçlü sanayisini yurt dışından aldığı işlenmemiş hammadde ile destekleyerek elde ettiği ürünleri dışarıya işlenmiş malzeme olarak çok daha pahalı bir şekilde satan ekonomik yaşam standartlarının yüksek olduğu bir adalar ülkesi   İki ülke gelişmişlik şartları bakımından tamamen birbirinden farklı özellikler gösteren bir yapıda. Nijerya öz kaynaklarını yeterince işleyemeyen Japonya ise yakalamış olduğu yüksek teknolojik gelişmelerden elde ettiği geliri gelişimini destekleyici hammaddelere yatırarak dünyada söz sahibi olmuş gelişmişlik kriterlerini oturtmayı başarmış bir ülke. Nijerya’da ekonomik koşullar oturmamış yaşam standartları düşük eğitim, sağlık hizmetlerinin gelişmediği doğurganlık oranı yüksek tipik bir geri kalmış ülke.Japonya ise tersi özellikleri oturtmuş doğal kaynak açığını kapatma yollarını çözmüş yaşam koşullarının ve kalitesinin son derece iyi olduğu bir ülke.     Gelecek için Nijerya öz kaynaklarına sahip çıkabildiği ve bu kaynakları işlemeye yönelik te... Devamı

31 03 2009

LİSE-4 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI (SAYFA 168-169-170)

  KONUYA BAŞLARKEN8(168)   1-Sizce ülkelerin farklı doğal kaynaklara sahip olmaları gelişmişlik düzeyleri üzerinde ne yönde etkili olmuştur.   Farklı doğal kaynak potansiyeline sahip olan ülkelerin gelişmişlik dereceleri birbirinden farklıdır. Doğal kaynak potansiyeli yüksek olan ülkeler olmayan ülkelere oranla genel olarak gelişmişlik yolunda bir adım önde dir. Bu Kaynakların işlenmesi en önemli kriterdir. Teknolojik alt yapısını oluşturmuş doğal kaynaklarını hammadde olarak değil de işlenmiş ürün olarak satan ülkeler diğerlerine oranla daha fazla gelişir. Doğal kaynakları az olan ülkeler bu eksiklerini dışarıdan ithal ederek sağlama yoluna giderler bu olayda mevcut ekonomik kaynaklarının büyük kısmını buraya aktarırlar bu durum ülke gelişmişliğine olumsuz etki yapar.   2-Günümüzde en önemli doğal kaynaklar hangileridir.   Günümüz koşullarında ciddi bir enerji savaşı gündem dedir.Bu noktada petrol doğalgaz,bor mineralleri ,taşkömürü önemini koruyan kaynaklar arasındadır.   3-Sizce ülkeler ihtiyaç duydukları doğal kaynakları nasıl temin ederler.   Kendi kaynakları yeterli ise iç piyasadan karşılar ancak yetersiz olduğu durumlarda çevre ülkelerden ithalat yaparak eksiklerini karşılarlar…   ETKİNLİK / 169/1   Günümüzün gelişmiş ülkeleri (İngiltere, Fransa, ABD)başka ülkelerin doğal Kaynaklarını kullanmasalardı bugünkü gelişmişlik düzeyine ulaşabilirler miydi?   Bu ülkeler mevcut gelişimlerini geçmiş dönemdeki sömürgecilik faaliyetlerine borçludurlar. Bu faaliyetleri yapmamış olsalardı gelişmişlik seviyeleri yine iyi olabilirdi ancak dünya siyasetindeki konumları ve geli... Devamı