10 11 2015

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

18 10 2013

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(53-54)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki soruları yukarıdaki haritaya göre yanıtlayınız. 1. Ankara ile Eskişehir arası kuş uçuşu uzunluğu ölçünüz. Bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? Bulunuz. 200 km 2.  Haritada 3,3 cm2 olarak gösterilen bir yerin gerçek alanı kaç km2 dir?       GA=HÖ2XHA   GA=(10000000)2  X3,3  GA =100000000000000cm2x3,3         GA=330000000000000 cm2       GA=33000 km2 3. İzmit’te yerel saat 12.00 iken Ordu’da kaçtır?       İzmit:30 derece doğu, Ordu:38 derece doğu        Meridyen Farkı: 8 tane, Yerel Saat Farkı:8x4=32 dakika       Ordu daha doğuda olduğu için 12.00+32= 12.32 4. Konya ile Iğdır arasındaki yerel saat farkı yaklaşık olarak ne kadardır? Konya 33 derece doğu, Iğdır 44 derece doğu. Meridyen farkı 44-33=11 tane YSF=11x4dakika=44 dakika 5. Iğdır, Sinop, Antalya, İstanbul ve Sivas illeri hangi meridyen ve paraleller arasında bulunmaktadır? Bu illerin coğrafi koordinatlarını yaklaşık olarak belirtiniz. Iğdır:39-40 K 43-45 D Sinop:41-42 K 34-36 D Antalya:36-37 K 30-31 D İstanbul:29-30 D 41-42 K Sivas:39-40 K 36-38 D 6. 38°-40° kuzey paralelleri, 34°-36° doğu meridyenleri ve 36°-38° kuzey paralelleri, 28°-30° doğu me¬ridyenleri arasında yer alan iller hangileridir? 38°-40° K, 34°-36° D =Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Aksaray 36°-38° K, 28°-30° D =Muğla, Denizli 7. Haritada aralarında 3 cm uzaklık olan iki yer arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir? GU=10000000x3 cm, GU=30000000cm GU=300 km 8. Haritada 4 cm olarak ölçülen bir uzaklık, ikinci bir haritada 8 cm ola... Devamı

18 10 2013

doğaveinsan-ölçme

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME(Sayfa-24-25) A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Hava olaylarını coğrafyanın hangi alt bilim dalı incelemektedir? KLİMATOLOJİ(İklim Bilimi) İNCELER 2. Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız? İÇME VE KULLANMA SUYU, TARIMDA SULAMA, ENERJİ ÜRETİMİ, ULAŞIM 3. Atmosferle hidrosfer arasında nasıl bir ilişki vardır? Belirtiniz. BUHARLAŞMA VE YAĞIŞ YOLU İLE SU ALIŞ-VERİŞİ (SU DOLAŞIMI) VARDIR 4. Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir? ATMOSFER(Klimatoloji inceler), HİDROSFER(Hidrografya inceler), LİTOSFER(Jeomorfoloji inceler), BİYOSFER(Biyocoğrafya inceler) 5. Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır? METEOROLOJİ, JEOLOJİ, KARTOGRAFYA, TARİH, DEMOGRAFİ 6. Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir? NEDENSELLİK, DAĞILIŞ, İLGİ 7. Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir? HİDROLOJİ: Dünya’daki yeraltı ve yerüstü sularını ve özelliklerini inceler JEOMORFOLOJİ: Yeryüzü şekillerini ve özelliklerini inceler B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız. “atmosfer, taş küre, doğal, canlılar küresi, okyanus ve denizler, toprak coğrafyası, alt, beşerî, fiziki, jeomorfoloji, klimatoloji” 1. Doğal ortamı hava küre, su küre, TAŞ KÜRE ve CANLILAR KÜRESİ oluşturur. 2  ATMOSFER Dünya’yı çepeçevre kuşatan gaz küresidir. 3. Coğrafya DOĞAL ve BEŞERİ sistemleri incelemek üzere iki bölüme ayrılır. 4. Jeomorfoloji, doğal sistemleri inceleyen FİZİKİ coğrafyanın alt dalıdır. 5. İklim olaylarını, fiziki coğrafyanın KLİMATOLOJİ dalı inceler. 6 OKYANUS VE DENİZLER su küreyi oluşturan unsurlardandır. 7. Pedoloji TOPRAK COĞRAFYASININ yararlandığı bilim dallarından biridir. C. Aşağıdaki if... Devamı

15 10 2013

Okyanusların özellikleri

  1. BÜYÜK OKYANUS:  DÜNYANIN EN BÜYÜK OKYANUSUDUR http://fwmail.net/img/i/2011/07/buyuk_okyanus_00_th.jpg   Büyük Okyanus ( Pasifik Okyanusu), Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Okyanusya kıtaları arasında bulunur Pacific ismini Portekizli denizci "Ferdinand Magellan" vermiştir. Yüzölçümü: 179.7 milyon km² dir. En derin yeri: Mariana Çukuru'dur. (11.034 m) Büyük okyanusun en kalabalık adası Tahiti'den bir görüntü:   2. ATLAS OKYANUSU:  EN BÜYÜK İKİNCİ OKYANUSTUR.   Atlas Okyanusu (Atlantik), Avrupa ve Afrika'yı Amerika Kıtası'ndan ayırır. Yan denizleri ile birlikte (Akdeniz, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi) 106 milyon km kare alana sahip olup, yeryüzünün beşte bir alanını kaplar. Ortalama derinliği 3314 olan okyanusun en derin noktası Porto Riko Çukuru'dur. Atlas okyanusu üzerindeki Bahamalar:   3. HİNT OKYANUSU:  ÜÇÜNCÜ BÜYÜK OKYANUSUDUR Hint Okyanusu, dünyanın  Kuzeyde Asya, Batıda Afrika ve Arabistan Yarımadası, doğuda Malezya Yarımadası, Sunda Adaları ve Okyanusya tarafından çevrilmiştir. Agulhas Burnu'nun güneyinde 20° Doğu boylamının geçtiği yerde Atlas Okyanusu'ndan; 147° Doğu boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu'ndan ayrılır. En kuzeyde Basra Körfezi'nde, 30° enlemine kadar uzanır. Hint okyanusu üzerindeki Maldivler:   4. ARKTİK OKYANUSU:   Arktik Okyanusu (diğer adıyla Kuzey Buz Denizi), Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın kuzeylerinde yer alan, Kuzey Kutbu'nu kapsayan, buzlarla kaplı bir okyanustur. Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) tarafından okyanu... Devamı

15 10 2013

Levha Hareketleri Ölçme ve Değerlendirme (Sayfa 39-40)

  LEVHA HAREKETLERİ VE ETKİLERİ Ölçme ve Değerlendirme (Sayfa-39-40) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız 1-Levha hareketlerinin nedenleri nelerdir?    Cevap: Yer kabuğunun altındaki Manto katmanında oluşan Konveksiyonel akıntılardır.(Magmanın Manto içinde yer değiştirmesi) 2-Volkanik faaliyetlerin levha sınırlarında görülme nedeni nedir?    Cevap:  Magmanın çıkabileceği kırık ve çatlakların bulunması. 3-Sıcak su kaynakları nasıl oluşur?    Cevap:  Yüzeysel suların yerin derinlikleri sızması ve oralarda sıcak katmanlara (Yüksek sıcaklıktaki magma haznesi, lav )temas ederek ısınıp tekrar yer yüzüne çıkması ile oluşur. (Not: Sıcak su kaynaklarının sıcaklığı ile Gün  eş ve iklim şartlarının hiçbir etkisi yoktur) 4-Sıcak su kaynakları ekonomik açıdan nasıl değerlendirilebilir?    -Jeotermal  santrallerinde elektrik üretilir,    -Ev ve iş yerlerinin ısıtılmasında kullanılır,    -Seraların ısıtılmasında yararlanılır,   -Termal turizm (Kaplıca, ılıca, içme gibi) alanında yararlanılır. (Sağlık Turizmi) vb. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun ifadelerle tamamlayınız. 1-Maganın üzerinde hareket eden yer kabuğu parçalarına LEVHA adı verilir. 2-Kuzeye doğru ilerleyerek Anadolu’yu sıkıştıran ARABİSTAN levhasıdır. 3-Akdeniz kuşağında bulunan aktif volkanlardan birisi ETNA volkanıdır. 4-sıcak su kaynaklarının en çok bulunduğu ülkelerden biri İZLANDA olup burası Atlas Okyanusunda bir adadır. 5- Yer kabuğunun kırılgan zayıf hatlarına FAY denir. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. 1-(D) Yer kabuğunu oluşturan levhalar çok yavaş hareket ederler. 2-(Y) Sıcak su kaynaklarının yaygın bulunduğu alanlarda volkan... Devamı

15 10 2013

Sayfa-29 Ölçme ve Değerlendirme

  Kayaçlar ve Topografla Ölçme ve Değerlendirme(Sayfa-29) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız 1-Başkalaşım kayaçlarının oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir?    Cevap: Yerin derinliklerindeki yüksek SICAKLIK ve BASINÇ ortamı. 2-Kayaçların oluşumları ile yer şekillerinin özellikleri arasındaki ilişkiyi örnekler vererek açıklayınız.    Cevap: Yer yüzü şekilleri kayaçların özelliğine göre şekillenir. Kayacın sertliğine göre şekillenme gerçekleşir.                 Örnekler:                 a)Peribacaları: Yumuşak yapılı volkanik Tüf ile sert yapılı Andezit taşlarının bulunduğu volkanik arazide oluşur. Aşınmaya dirençli kısımlar kule şeklinde peribacalarını oluşturur.                 b)Tor topografyası: Dış kuvvetlerin yumuşak malzemeyi aşındırması sonucu dirençli Granit bloklarının dim dik ayakta kaldığı ortam.                 c)Travertenler: Yer altı sularının çıkardığı kireç taşlarının yüzeyde biriktirmesi sonucu oluşan basamaklı görüntü.                 d)Kanyon vadi, Şelale, Falez, Mercan adası, Mağara, obruk vb. şekiller hep kayacın yapısına bağlı olarak oluşmaktadır. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun ifadelerle tamamlayınız. 1-      Yer kabuğu TAŞ adı verilen katı malzemelerden oluşur. 2-      Kayaçlar, bir yada birka&... Devamı

08 03 2013

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

08 03 2013

ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE TÜRKİYE(149)

    TÜRKİYE'NİN ÜYE OLDUĞU ULUSLAR ARASI ÖRGÜTLER VE ÜYE OLDUĞU TARİHLER Birleşmiş Milletler örgütü Birleşmiş Milletler Örgütü ya da kısaca Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti son katılan üye Güney Sudan dahil 193'e ulaşmıştır. Örgütün yönetimi New York'ta bulunan genel merkezinden yürütülür ve üye ülkelerle her yıl düzenli olarak yapılan toplantılar yine bu genel merkezde gerçekleştirilir.  Örgüt yapısal olarak idari bölümlere ayrılmıştır; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Yönetim Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı. Örgütün en göz önündeki mercisi Genel Sekreterdir. Birleşmiş Milletler fikri ilk olarak, II. Dünya Savaşı'nın bitiminde savaşın galibi ülkeler tarafından, ülkeler arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırarak ileride meydana gelebilecek ve kendi güvenliklerini tehdit edebilecek bir ... Devamı

05 03 2013

BÖLGELER ETKİNLİK-59-60-61

A-FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER   Genel olarak bölge sınırları oluşturulurken ilk önce dikkate alınan yüzey şekilleri, iklim özellikleri, bitki örtüsü gibi fiziki coğrafya özellikleridir.   1. Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler   Bu tür bölgeler oluşturulurken yeryüzü şekilleri dikkate alınır. E t k i n l i k-59 Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan bölge örneklerinden birkaç tanesini yazarak bu bölgeleri harita üzerinde gösteriniz.     Ovalık Bölgeler Adana (Çukurova) Bölge Urfa ve Çevresi Konya Ovası bölgesi Erzurum ovası bölgesi Adapazarı ovası bölgesi       Dağlık Bölgeler Karadeniz Dağlık Bölgesi Hakkari dağlık bölgesi Dağlık bölgesi Toros dağlık bölgesi Yıldız dağları dağlık bölgesi   2. İklim Tipine Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken iklim özellikleri dikkate alınır.   Karadeniz İklim Bölgesi Akdeniz İklim Bölgesi Karasal İklim Bölgesi   3. Bitki Örtüsüne Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken bitki örtüsü özellikleri dikkate alınır.   Bozkır bitki örtüsü Maki bitki örtüsü Orman bitki örtüsü   4. Su Özelliklerine Göre Bölgeler Bu tür bölgeler oluşturulurken su özellikleri dikkate alınır. Tatlı su bölgesi Tuzlu su bölgesi Sıcak su bölgesi B. BEŞERİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLGELER Bu bölgelerin sınırları belirlenirken fiziki özelliklerinin yanında o bölgelerin nüfus,... Devamı

02 03 2013

Ölçme ve Değerlendirme(62-63 bölgeler)yeni

    SAYFA-62-63 Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1-Türkiye’de tarım bölgelerinin dağılışında etkili doğal, ekonomik ve beşeri kriterler nelerdir?         Doğal Kriterler: Yer şekillerinin sade olduğu, eğim ve engebenin az olduğu düz araziler, özellikle ova ve platoların bulunduğu yerler.         Ekonomik Kriterler: Toprağa bağlı yürütülen faaliyetler ön plandadır. Bunlar özellikle; Tarım, Hayvancılık, Ormancılık gibi faaliyetlerdir. Büyük bir kısmı ekonomik olarak gelişmemiştir.         Beşeri Kriterler: Kırsal nüfus özelliği gösterir. Nüfus miktarının küçük ve dağınık haldeki  çok sayıdaki yerleşme yaygındır. Nüfus artış hızı yüksek, çok göç veren, ortalama yaşam süresinin kısa olduğu alanlardır.   2-Türkiye’de değişen bölgelere örnek vererek bunların değişiminde etkili olan faktörler nelerdir? Açıklayınız.         Beşeri ve ekonomik özelliklerine göre belirlenen bölge sınırları zaman içinde değişebilir. Örneğin, günümüzde  maden bölgesi olan bir yer, gelecekte oradaki madenin  tükenmesi sonucu maden bölgesi özelliğini kaybedecektir.           Günümüzde seyrek nüfuslu bölge, ekonomik gelişmeye bağlı sık nüfuslu bölgeye dönüşebilir.   3-Türkiye’de yoğun nüfuslu bölgelerinin benzer özellikleri nelerdir?         -Ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik ve gelişmişlik,      &nb... Devamı

02 03 2013

LİSE-4 ETKİNLİK 123

  E t k i n l i k-123   Aşağıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak 2015 ile 2025 yılları arasında meydana gelebilecek nüfus artışına bağlı ortaya çıkacak olumlu ve olumsuz sonuçlar hakkında çıkarımlarda bulununuz.       NÜFUSTAKİ DEĞİŞKENLER   1-    0-14 yaş grubunda azalma beklenmektedir.   2-    15-64 yaş grubunda fazla değişme beklenmemektedir.   3-    65 ve üzeri yaş grubanda yüksek oranda artış beklenmektedir.   Sonuç: Nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir. Buna göre,      OLUMSUZ SONUÇLAR   1-    Nüfus dinamizmini kaybedecektir.   2-    Nüfusun kendini yenileme sorunu ortaya çıkacaktır.   3-    İş gücü ihtiyacını karşılama sorunu ortaya çıkacaktır.   4-    Yaşlı nüfus fazla artınca sosyal güvenlik sistemleri sorun yaşayacaktır.   5-    Mal ve hizmetlere talep azalınca üretim düşecektir.   6-    Asker ihtiyacını karşılamada sorun olacaktır.   OLUMLU SONUÇLAR   1-    İşsizlik azalacaktır.   2-    Kişi başına düşen gelir artacaktır.   3-    Nüfusun temel gereksinimleri daha iyi karşılanacaktır.   4-    Nüfusun yaşam kalitesi artacaktır.           ... Devamı

02 03 2013

LİSE-4 ETKİNLİK-117

  ETKİNLİK-117   1-Türkiye’nin nüfusu yıllar içinde nasıl bir değişime uğramıştır?        -Türkiye nüfusu sürekli artmıştır   -Bu süreçte nüfusumuz yaklaşık 6 kat artmıştır.   -Nüfus artış hızı değişken olmuştur.    2-Nüfusun yıllar içindeki değişiminde, uygulanan nüfus politikalarının nasıl etkisi olmuştur?   1960’lı yıllara kadar nüfusu çoğaltmaya yönelik uygulanan politikalar başarılı olmuştur. 1960’dan günümüze kadar olan süreçte nüfusu azaltmaya yönelik uygulanan politikalarda da başarı sağlanmıştır.   3-Nüfus artış hızının en az olduğu dönem hangi yıllar arasındadır? Bunda neler etkili olmuştur?   1940-1945 yılları arasıdır. Sebebi; 2.Dünya savaşının etkisidir. Türkiye 2.Dünya savaşına katılmamıştır. Ancak alınan tedbirler,  askerlik süresinin uzatılması ve buna bağlı evlenmeler azalmıştır, böylece doğum oranları düşmüştür.      2.Dünya savaşı döneminde beslenme ve sağlık sorunlarına bağlı ölüm oranlarındaki artış da nüfus artış hızını azaltmıştır.                  TÜRKİYE’NİN NÜFUS ARTIŞ HIZI GRAFİĞİ   Yukarıdaki tablo ve grafiklerden yararlanarak Türkiye’nin yıllara göre nüfus artış hızı grafiğini hazırlayınız.                              ... Devamı