Diğer İçeriklerim (332)

TÜRKİYE NÜFUSU

avrupabirliği

COĞRAFYA-10 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-11 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-12 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-9

Türkiye Nüfusu

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
27 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 94)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.Hava olayları atmosferin hangi katında gerçekleşir? Neden?

Troposferde gerçekleşir. Çünkü gazların büyük bir kısmı ve su buharının tamamına yakını bu katmandadır.

2. Hava durumu ile iklim arasındaki farkı belirtin.

 Oluş süreleri ve etki alanları farklıdır. Dar alanlı ve kısa  süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. İklim ise bir bölgede uzun yıllar boyunca etkili olan geniş alanlı hava olaylarımın ortalamasıdır.

3. Hangi durumda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalır?

        Yükselti her yerde aynı olsaydı sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalırdı.

4. Troposferde yükseklere çıkıldıkça neden her 100 metrede sıcaklık 0,5 derece azalmaktadır?

        Troposferin alttan  ısınması ve Troposferde yükseldikçe su buharının ve diğer gazların yoğunluğunun azalmasıdır..

5.Orta kuşak karalarının doğu kıyılarının batı kıyılarından soğuk olmasının nedeni nedir?

Okyanuslardaki Soğuksu Akıntıları (Kuzey Amerika’da LABRADOR, Asya Kıtasında Oyaşiyo soğuksu akıntıları)

6. Bir yerde hava basıncının sürekli değişmesinin nedenleri nelerdir?

Sıcaklık ve  hava yoğunluğu değişkenliği.

7. Rüzgar nasıl oluşur?

İki yer arasındaki  basınç farklarından olur. Bu basınç farkından ortaya çıkan hava akımları sonucunda rüzgar meydana gelir.

8. Rüzgarların kuzey yarım kürede sağa güney yarımkürede sola sapmalarının nedeni nedir?

        Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi.

9. Basınç farkı rüzgarın şiddetini nasıl etkiler?

 Rüzgârın hızı ile basınç farkı doğru orantılıdır. Basınç farkı çok ise rüzgâr hızlı, basınç farkı az ise rüzgâr yavaş eser.

10. Sis nasıl oluşur?

Soğuk zeminlere  temas eden hava içindeki su buharının  yoğuşması veya donarak kristalleşmesi sonucu oluşur.

 11. Orografik yağış nasıl oluşur?

Bir dağ yamacı boyunca yükselen nemli hava kütlesinin soğuyarak yoğuşması sonucu oluşan yağışlardır.

 12. Ekvatoral iklimde sıcaklığın yıl boyunca çok az değişmesinin nedeni nedir?

Güneş ışınlarının yıl boyunca dik açıyla gelmesidir.

13. Okyanusal iklimin oluşmasında etkili olan başlıca etmenler nelerdir?

Batı rüzgarları  ve Sıcak su akıntıları

14.Tropikal kuşaktaki çöllerin oluşmasında en önemli etmen nedir?

Dünyanın günlük hareketine bağlı oluşan Dinamik Yüksek basınç ve soğuk su akıntılarıdır.

 15. Tundra ikliminin bitki örtüsü nedir?

Tundra Bitkisidir. Seyrek ot topluluklarıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Artardı 2.Erken, Erken 3.Daha sıcaktır 4.Azalır 5.Dünyanın Şekli 6.Meltem Rüzgarları 7.Artmasına 8.Konveksiyonel (yükselim) 9.Akdeniz İklimi 10.Yoktur

C. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1.Y 2.Y 3.D 4.D 5.D 6.Y 7.D 8.D
Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1.D 2.A 3.B 4.E 5.B 6.E 7.A 8.C 9.C 

2303
0
0
Yorum Yaz