Diğer İçeriklerim (332)

TÜRKİYE NÜFUSU

avrupabirliği

COĞRAFYA-10 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-11 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-12 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-9

Türkiye Nüfusu

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
26 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 52)

A. Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız.

1.Ekvatordan kutuplara gidildikçe gölgeler neden uzar?

Güneş Işınlarının geliş açısı azaldığı için

2. Yerel saat farkları neden oluşur?

Dünyanın günlük hareketinden

3. Yerin ekseni yörünge düzlemine eğik olmasaydı hangi olgular bugünkünden farklı olurdu?

   a)Yıl boyunca hep aynı Mevsim şartları yaşanırdı

    b)Gece-gündüz süreleri yıl boyunca değişmezdi

    c)Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı  mevsimler yaşanmazdı

   d)Aydınlanma çemberinin yeri yıl boyunca değişmezdi

   e)Dönenceler ve Kutup daireleri oluşmazdı.

   f)Güneşin doğduğu ve battı yer ve saatler değişmezdi.

   g)Matematik iklim kuşakları oluşmazdı.

4. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe neden artar?

Yer ekseni ile Yörünge düzlemi arasında eğiklik açısıdır. (Eğiklik açısı olmasaydı Dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanırdı.)

5. Dönencelerin yerlerini belirleyen etmen nedir?

Yer ekseni ile Ekliptik arasındaki 23 derece 27 dakikalık eğiklik açısından

6.21 Haziran ve 21 Aralık'ta gerçekleşen aydınlanma çemberinin hangi enlem ve paralellerden geçtiğini belirtiniz.

21 Haziran tarihinde: 66 derece 33 dakika Kuzey ve Güney enlemlerine teğet teçer Kuzey Kutup Dairesinin tamamını aydınlıkta, Güney Kutup Dairesinin tamamını karanlıkta bırakır

21 Aralık tarihinde: 66 derece 33 dakika Kuzey ve Güney enlemlerine teğet  geçer. Güney Kutup Dairesinin tamamını aydınlıkta, Kuzey Kutup Dairesinin tamamını karanlıkta bırakır *

7.21 Mart ve 23 Eylül'de kuzey ve güney yarım kürelerde hangi mevsimlerin yaşandığını belirtiniz.

   a)21 Mart'ta Kuzey Yarım Kürede ilkbahar, Güney Yarım Kürede sonbahar başlangıcıdır.

   b)23 Eylülde Kuzey Yarım Kürede Sonbahar, Güney Yarım Kürede İlkbahar başlangıcıdır.

 

8.Matematik iklim kuşakları ile sıcaklık iklim kuşaklarının sınırları neden çakışmaz?

     Karalarla denizlerin dağılışı ve okyanus akıntılarının sıcaklığı etkilemesinden.

 

B)Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 

1.dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesidir.

2.dünyanın ekseninin eğik olmasıdır.

3.dünyanın şeklinin geoid olmasıdır.

4.batıdan doğuya

5.21 Aralıktan sonra

6.21 Mart ve 23 Eylül

7.ekvatordan güneye

8.21 Aralık'tan

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1)Y 2)D 3)Y 4)D 5)Y 6)Y 7)D 8)Y

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

 

1-E 2-B 3-C 4-A 5-D 6-C 7-E 8-D

252
0
0
Yorum Yaz