Diğer İçeriklerim (332)

TÜRKİYE NÜFUSU

avrupabirliği

COĞRAFYA-10 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-11 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-12 KONU VE ETKİNLİKLERİ

COĞRAFYA-9

Türkiye Nüfusu

Tüm içeriklerim
Takipçilerim (4)
karlitorosdaglari lakaluka sawdestere esraarak
26 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 43)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bir Çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?

        a)Kuş Bakışı görünüm, b)Ölçekli çizim, c)Düzleme  çizim

2. Türkiye, hangi projeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir?

        -Konik projeksiyon

3. Hangi tür haritalarda ayrıntı daha fazladır?

-Büyük ölçekli haritalar

4.Renklendirme yöntemiyle çizilen bir haritada renler neyi ifade eder?

        -Yükselti basamaklarını

5.Bir yerin matematik konumu o yerin nerelere göre konumunu belirtir?

        -Başlangıç paraleli(Ekvator) ve Başlangıç Meridyeni

6.Türkiye uluslar arası saat dilimlerine göre kaç numaralı dilimlerde yer almaktadır?

        -2. Ve 3. Saat dilimleri

7.Bir izohips haritasında eğimin fazla olduğu yerler nasıl gösterilir?

        -İzohipsler sık geçirilir

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1.Ekvator çevresi.SİLİNDİRİK..yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir.

2.Haritada iki yer arasındaki gerçek uzaklık veya bir yerin gerçek alanını hesaplayabilmek için haritanın.. ÖLÇEĞİNDEN..yararlanılır.

3.Türkiye fiziki haritası, Türkiye mülki idare haritası, Türkiye jeoloji haritası şeklinde haritaların adlandırılması, haritaların ..KONULARINA GÖRE..sınıflandırılmasının örnekleridir.

4.Paralellerin uzunlukları..BİRBİRİNDEN FARKLI..iken, meridyenlerin uzunlukları…AYNIDIR.

5.Dünya kendi ekseni etrafındaki bir dönüşünü..1440… dakikada tamamladığından bir meridyen Güneş’in tam karşısında iken bir sonraki meridyen…4… edakika sonra Güneşin karşısına gelir(1440:360=4)

6.Tarama yöntemiyle çizilen haritalarda çizginin boyunun kısa, kalınlığının fazla olması…EĞİMİN..FAZLA olduğu gösterir.

7.İzohips haritasında kapalı çukurlar…İÇE DOĞRU ÇİZİLEN OK İŞARETİ..ile gösterilir.

8.İzohips haritalarında ovalarda eğriler…ÇOK SEYREK GEÇER

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

1-Y 2-D 3-Y 4-D 5-D 6-Y 7-Y 8-D

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1-E 2-B 3-D 4-A 5-D 6-A 7-C 8-E 9-B

274
0
0
Yorum Yaz