28 01 2016

Türkiye Nüfusu

TÜRKİYE NÜFUSU-2015 Türkiye nüfusu, 2015'te bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi artarak 78 milyon 741 bin 53 kişi oldu. Bu rakamlar dahilinde Suriye'den gelen ve sayılarının 3 milyonu aştığı belirtilen göçmenlerin ne kadarının olduğu tam olarak bilinmiyor. Verilere göre; Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında bin 13,3 iken, Nüfus Artış Hızı 2015 yılında binde 13,4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında yüzde 91,8 iken, bu oran 2015 yılında yüzde 92,1’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,9 olarak gerçekleşti. Türkiye nüfusunun yüzde 18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 14 milyon 657 bin 434 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla yüzde 6,7 (5 milyon 270 bin 575 kişi) ile Ankara, yüzde 5,3 (4 milyon 168 bin 415 kişi) ile İzmir, yüzde 3,6 (2 milyon 842 bin 547 kişi) ile Bursa ve yüzde 2,9 (2 milyon 288 bin 456 kişi) ile Antalya illeri takip etti. Bayburt ili ise 78 bin 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. TÜRKİYE NÜFUSUNUN ORTANCA YAŞI YÜKSELDİ Ülkemizde 2014 yılında 30,7 olan ortanca yaş, 2015 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken, kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,3), Balıkesir (38,8) ve Kastamonu (38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırası... Devamı

28 01 2016

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

27 01 2016

Lise-1 Konu ve Etkinlikler

Doğal Unsurlar ve Coğrafya Ölçme Ölçme ve Değerlendirme(Gün Yayınları-Sayfa-20) HARİTA BİLGİSİ Harita-Harita Çeşitleri-Çizim Yöntemleri Harita Üzerinde Uzunluk-Alan-Eğim Hesplamaları Paralel-Meridyen-Yerel Saat-İzohipsler Ölçme ve Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa-43 Ölçme ve Değerlendirme(53-54) DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ Dünya'nın Şekli ve Hareketleri Ölçme ve Değerlendirme(Gün Yayınları-Sayfa-52) İKLİM BİLGİSİ Atmosfer ve Özellikleri-Konu Sıcaklık-Konu Basınç ve Rüzgarlar-Konu Nemlilik ve Yağış-Konu Yeryüzündeki Başlıca İklimTipleri ve Doğal Bitki Örtüleri Ölçme ve Değerlendirme(Gün Yayınları-Sayfa-94) Ölçme ve Değerlendirme YER'İN ŞEKİLLENMESİ Dünya'nın İç Yapısı ve Jeolojik Zamanlar İÇ KUVVETLER Dağ Oluşumu(Orojenez) ve Kıta Oluşumu(Epirojenez) Volkanizma ve Depremler DIŞ KUVVETLER Rüzgarların Oluşturduğu Şekiller Akarsuların Oluşturduğu Şekiller Yeraltı Suları, Karstik Şekiller Buzulların Oluşturduğu Şekiller Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Şekiller Yer Göçmeleri ve Kaymaları, Çözülme Kıyı Tipleri BEŞERİ YAPI Beşeri Dokular İlk Yerleşmeler ve Değişim Yerleşme Tipleri ... Devamı

27 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 94)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1.Hava olayları atmosferin hangi katında gerçekleşir? Neden? Troposferde gerçekleşir. Çünkü gazların büyük bir kısmı ve su buharının tamamına yakını bu katmandadır. 2. Hava durumu ile iklim arasındaki farkı belirtin.  Oluş süreleri ve etki alanları farklıdır. Dar alanlı ve kısa  süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. İklim ise bir bölgede uzun yıllar boyunca etkili olan geniş alanlı hava olaylarımın ortalamasıdır. 3. Hangi durumda ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalır?         Yükselti her yerde aynı olsaydı sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık düzenli bir biçimde azalırdı. 4. Troposferde yükseklere çıkıldıkça neden her 100 metrede sıcaklık 0,5 derece azalmaktadır?         Troposferin alttan  ısınması ve Troposferde yükseldikçe su buharının ve diğer gazların yoğunluğunun azalmasıdır.. 5.Orta kuşak karalarının doğu kıyılarının batı kıyılarından soğuk olmasının nedeni nedir? Okyanuslardaki Soğuksu Akıntıları (Kuzey Amerika’da LABRADOR, Asya Kıtasında Oyaşiyo soğuksu akıntıları) 6. Bir yerde hava basıncının sürekli değişmesinin nedenleri nelerdir? Sıcaklık ve  hava yoğunluğu değişkenliği. 7. Rüzgar nasıl oluşur? İki yer arasındaki  basınç farklarından olur. Bu basınç farkından ortaya çıkan hava akımları sonucunda rüzgar meydana gelir. 8. Rüzgarların kuzey yarım kürede sağa güney yarımkürede sola sapmalarının nedeni nedir?         Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi. 9. Basınç farkı rüzgarın şiddetini nasıl etkiler?  R... Devamı

27 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 20

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Doğal sistemler hangileridir? Atmosfer (Hava Küre): Dünya’yı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımı hava küreyi oluşturur. Hidrosfer (Su Küre): Yeryüzündeki akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltı sularının tamamına su küre (hidrosfer) denir.  Litosfer (Taş Küre):  Dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi yer şekilleridir. Biyosfer (Canlılar Küresi): Bitkiler ve hayvanlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar. 2. Matematik coğrafyanın inceleme alanı nedir? Yer kürenin şeklini, boyutlarını, hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını sayısal yönden değerlendirerek ortaya koyar. 3. Coğrafyanın prensipleri nelerdir? Nedensellik ilkesi: Coğrafi olayların neden-sonuç ilişkilerini inceler. Örneğin küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzulların erimesi. Dağılış ilkesi: Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını inceler. Örneğin çayın yeryüzünde yetiştiği yerler. Karşılıklı ilgi ilkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile karşılıklı ilişkilerini inceler. Örneğin yağışın nemle ilişkisi.  4. Biocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır?  Biyoloji, Botanik (bitki bilimi) ve Zooloji (hayvan bilimi) bilim dallarından yararlanır. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1. İklim olaylarını coğrafyanın KLİMATOLOJİ alt dalı incelemektedir. 2. Coğrafya beşeri ve FİZİKİ coğrafya olmak üzere iki alt dala ayrılır. 3. Yeryüzündeki suları coğrafyanın HİDROGRAFYA dalı incelemektedir. 4. Matematik coğrafya uzaktan algılama, hava fotoğrafları, KART... Devamı

26 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 52)

A. Aşağıdaki Soruları Yanıtlayınız. 1.Ekvatordan kutuplara gidildikçe gölgeler neden uzar? Güneş Işınlarının geliş açısı azaldığı için 2. Yerel saat farkları neden oluşur? Dünyanın günlük hareketinden 3. Yerin ekseni yörünge düzlemine eğik olmasaydı hangi olgular bugünkünden farklı olurdu?    a)Yıl boyunca hep aynı Mevsim şartları yaşanırdı     b)Gece-gündüz süreleri yıl boyunca değişmezdi     c)Kuzey ve Güney yarım kürelerde aynı anda farklı  mevsimler yaşanmazdı    d)Aydınlanma çemberinin yeri yıl boyunca değişmezdi    e)Dönenceler ve Kutup daireleri oluşmazdı.    f)Güneşin doğduğu ve battı yer ve saatler değişmezdi.    g)Matematik iklim kuşakları oluşmazdı. 4. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kutuplara doğru gidildikçe neden artar? Yer ekseni ile Yörünge düzlemi arasında eğiklik açısıdır. (Eğiklik açısı olmasaydı Dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanırdı.) 5. Dönencelerin yerlerini belirleyen etmen nedir? Yer ekseni ile Ekliptik arasındaki 23 derece 27 dakikalık eğiklik açısından 6.21 Haziran ve 21 Aralık'ta gerçekleşen aydınlanma çemberinin hangi enlem ve paralellerden geçtiğini belirtiniz. 21 Haziran tarihinde: 66 derece 33 dakika Kuzey ve Güney enlemlerine teğet teçer Kuzey Kutup Dairesinin tamamını aydınlıkta, Güney Kutup Dairesinin tamamını karanlıkta bırakır 21 Aralık tarihinde: 66 derece 33 dakika Kuzey ve Güney enlemlerine teğet  geçer. Güney Kutup Dairesinin tamamını aydınlıkta, Kuzey Kutup Dairesinin tamamını karanlıkta bırakır * 7.21 Mart ve 23 Eylül'de kuzey ve güney yarım kürelerde hangi mevsimler... Devamı

26 01 2016

Ölçme Değerlendirme (Gün Yayınları-Sayfa 43)

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Bir Çizimin harita olabilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?         a)Kuş Bakışı görünüm, b)Ölçekli çizim, c)Düzleme  çizim 2. Türkiye, hangi projeksiyonla çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir?         -Konik projeksiyon 3. Hangi tür haritalarda ayrıntı daha fazladır? -Büyük ölçekli haritalar 4.Renklendirme yöntemiyle çizilen bir haritada renler neyi ifade eder?         -Yükselti basamaklarını 5.Bir yerin matematik konumu o yerin nerelere göre konumunu belirtir?         -Başlangıç paraleli(Ekvator) ve Başlangıç Meridyeni 6.Türkiye uluslar arası saat dilimlerine göre kaç numaralı dilimlerde yer almaktadır?         -2. Ve 3. Saat dilimleri 7.Bir izohips haritasında eğimin fazla olduğu yerler nasıl gösterilir?         -İzohipsler sık geçirilir B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. 1.Ekvator çevresi.SİLİNDİRİK..yöntemiyle çizilen haritalarda daha az hatalı gösterilir. 2.Haritada iki yer arasındaki gerçek uzaklık veya bir yerin gerçek alanını hesaplayabilmek için haritanın.. ÖLÇEĞİNDEN..yararlanılır. 3.Türkiye fiziki haritası, Türkiye mülki idare haritası, Türkiye jeoloji haritası şeklinde haritaların adlandırılması, haritaların ..KONULARINA GÖRE..sınıflandırılmasının örnekleridir. 4.Paralellerin uzunlukları..BİRBİRİNDEN FARKLI..iken, meridyenlerin uzunlukları…AYNIDIR. 5.Dünya kendi ekseni etrafındaki b... Devamı

10 11 2015

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı